Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Svar til Berit Helberg

Det er ingen grunn til å hate ulven, den følger bare instinktene sine, skriver ulvemotstander i dette innlegget. Foto: NTB scanpix
Det er ingen grunn til å hate ulven, den følger bare instinktene sine, skriver ulvemotstander i dette innlegget. Foto: NTB scanpix

I ditt innlegg i Nationen 23. mai skriver du at du har “lest noen innlegg fra Kristian N. Kvikstad når det gjelder hans intense ulvehat og kampen mot det han kaller lystmorder. ”Først vil jeg fortelle deg at jeg ikke har noen grunn å hate ulven, den er et dyr som bare følger sine instinkter, og som er avhengig av å drepe sine medskapninger for å overleve, men er det noen man har grunn til å hate, er det dem som har ansvaret for at dette dyret kan herje fritt i vår natur hele året. Hvis en hund blir observert løs i skogen i yngletida, og der det går beitedyr, kan hvem som helst skyte den. Men hvis man treffer på det største og farligste av alle hundedyr må man bare se og ikke røre, ellers kommer man i rettsvesenets søkelys og kan risikere strenge straffer.

Jeg har aldri blitt plaget av ulven i mitt yrke som bonde, men jeg har heldigvis evnen til å føle med dem som opplever denne ulveterroren, en evne du tydeligvis mangler. Du er så fokusert på ulvens ve og vel at menneskelige hensyn kommer i andre rekke. Og hvorfor skal man ikke kunne kalle en dyreart som etterlater seg hundrevis av massakrerte dyrekadaver for en lystmorder?

Det finnes ikke dyr i den norske fauna som er for store for ulvekjeften. Jeg så for en tid siden en film fra Yellowstone nasjonalpark hvor en enslig ulv greide å drepe en voksen bison. Uansett hvilken husdyr man erstatter sauen med vil ikke det bedre situasjonen, for mat må ulven ha og den eter ikke gras. Hva med kalvene til ammekyrne? Jeg så også nylig en episode fra TV-serien “Ødemarkens menn” hvor vel et dusin ulvedrepte ammekyrkalver lå strødd over et lite område. Disse kalvene ble drept på en natt som de ikke var under oppsyn. I dette som i mange lignende tilfeller drepte ikke ulven bare for å stille sulten, men viste at den også er lystmorder.

Du skriver: “Media har et visst ansvar når det gjelder sannhet, og det er trist ar de trykker noe som er så fult av faktafeil.” For deg er alt som ikke går i ulvens favør faktafeil. Er det noe man har grunn til å kritisere avisene for er at de tar inn innlegg fra deg, som nesten aldri forholder deg til fakta.

En kan også lese i ditt innlegg at: “Kvikstad forsøker å snu det til at sauebøndene må omstille drifta på grunn av ulven.” Her viser du nok en gang at du ikke forholder deg til fakta. Hvis du hadde fulgt med ville du vist at det var under et seminar Naturvernforbundet holdt på på Hamar mandag 7. mai, at det ble sagt fra disse såkalte naturvernerne Thomas Cottis, Arnodd Håpnes og Silje Ask Lundberg, at der hvor ulven gjør det umulig å drive med sau ble de anbefalt å gå over til ammeku. Det var dette jeg siktet til i mitt innlegg, og jeg stilte samtidig spørsmålet om det er ulven som skal sette standarden for hva slags husdyr bøndene skal livnære seg med i framtida.

Ellers er det den gamle leksa som ikke har noen rot i virkeligheten du serverer. Til slutt skriver du: “Og til Nationen: Husk at en feil fra ulvemotstandernes leserbrev er en feil dere serverer til leserne deres. Er det slik dere vil drive som seriøst nyhetsmedium?” Til det har jeg følgende replikk: Så lenge avisen tar inn dine leserbrev har ikke du noen grunn til å komme med kritiske bemerkninger om hva Nationen serverer til leserne sine.

Neste artikkel

Rekordmange ulver kan skytes i Sverige