Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Svar til Andreas Askautrud

Dyrvernorganisasjonene må også bry seg om velferden for sauer som blir tatt av rovdyr, skriver innsenderen. Foto: Mariann Tvete
Dyrvernorganisasjonene må også bry seg om velferden for sauer som blir tatt av rovdyr, skriver innsenderen. Foto: Mariann Tvete

I sin kommentar til mitt innlegg om Noahs raid mot dyreholdet i jordbruket avslutter Andreas Askautrud med følgende avsnitt : «Jeg gleder meg til den dagen folk flest får øynene opp for den uretten som begås mot dyr i landbruket, dag ut og dag inn. Men inntil da trenger vi alle de fanatiske dyrevernerne vi kan få.»

Her har vi et skoleeksempel på hvor stor skade Noah gjør med sine demonstrative fakkeltog mot alle former for dyrehold i jordbruket, som de arrangerer i forskjellige byer. Og som først og fremst påvirker byungdom som får et inntrykk av at bøndene er dyreplagere. Avslutningen på Askautruds innlegg er et godt eksempel på hva jeg mener om det, og som viser hvor stor skade Noah gjør på forholdet mellom by og land med sine aksjoner.

Jeg er også opptatt av dyrevern, og det gjelder alle former for dyrevern. Også etter at husdyrene etter en lang vinter innomhus endelig får komme ut i guds frie natur, og kan gjøre seg nytte av den rike plantefloraen som finnes i våre verdifulle beitemarker, og som gir det reneste og beste kjøttet fri for antibiotika og veksthormoner.

Men det er da det virkelige dyreplageriet begynner, for der blir de mottatt av noen store hundeliknende rovdyr som begynner å rive dem i filler. Men da hører vi ikke mye fra disse dyrevernsaktivistene, for dette er nok en form for dyreplageri de synes er i orden, fordi det blir utført av et dyreslag de aldri får nok av i våre beitemarker.

Det er myndighetene som til syvende og sist har hovedansvaret for at dette skjer. Det er de som kan sørge for at vi i framtida slipper å oppleve slike forferdelige lemlestelser av beitedyrene som vi stadig blir minnet om gjennom store medieoppslag. Og det finnes bare ett middel mot denne menneskeskapte miljøkatastrofen; det er å fjerne årsaken til at slike massakrene skjer. Men hvis det skulle bli et politisk vedtak om det tror jeg vi komme til å oppleve et rungende hylekor med protester fra alle disse forskjellige rovdyrverneorganisasjonene med Noah og WWF i spissen.

Annonse

Så til slutt vil jeg hilse tilbake til Askautrud at han neppe har noe å belære meg når det gjelder dyrevern. Det har jeg vært opptatt av siden lenge før han ble født, men kanskje fra en annen synsvinkel enn ensporede dyrevernsaktivister.

Jeg har også en liten kommentar til Noahs Siri Martinsen, som i lørdagens utgave av Nationen under overskriften «Den nødvendige debatten» er blitt tilgodesett med hele den eneste debattsida avisa har stilt til rådighet den dagen.

Der sier hun bl.a. at pelsdyrbonde Sigbjørn Kirkebøen og jeg med stigmatiserende ordbruk vil kneble debatten. Hun tillegger oss også meninger vi ikke har gitt til kjenne. Martinsen kan ikke regne med at vi tar henne på alvor så lenge hun bare fokuserer på én form for dyrevern. Hva som skjer etter at husdyra blir sluppet på beite hører vi ikke et pip om fra den kanten.

Neste artikkel

Miljødirektoratet så ikke behovet. Nå får Småbrukarlaget sjekke dyrepark-teori