Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Styrk de mindre brukene

Bidrar: Det er viktig å ta vare på og styrke de mindre enhetene. Foto: Adonis Villanuev / Mostphotos

Regioner med mange små enheter i landbruket viser langt større verdiskaping enn regioner med få store. Den er dobbelt så stor, om ikke mer. Det er naturlig at flere små genererer mer aktivitet totalt, enn noen få store.

Dagens politikk fremmer store enheter og vekst begrunnet med framtidas behov for produktivitet og effektivitet. Vi mener derimot at etisk og bærekraftig utvikling er og bør være det viktigste samfunnsmålet, altså det å sørge for en utvikling som tar vare på livskraft og velferd, både nasjonalt og globalt.

Mer enn noen gang er dette med all tydelighet viktig blant annet i perspektivene miljø, klima, befolkningsvekst og det globale trusselbilde. Sentralisering og vekstkrav er neppe rett verktøy i så måte. Rettferdig fordeling og klima er kanskje de viktigste oppgavene i vår tid, og de henger sammen.

Annonse

Allerede i boka «Small is Beautiful» av E.F. Schumacher (1973) advares det mot den vestlige kulturs hang til å måle alt både direkte og indirekte etter ensidige økonomiske mål. Konsekvensen av dette utgjør at «stort» lønner seg og «lite» blir dyrt og urasjonelt. Det klare hovedmålet er økonomisk vekst og alle andre samfunnsmål vil prinsipielt måtte innrette seg etter dette ene. Han sier det så sterkt som at gjennom et slikt samfunnsmål dannes struktur for menneskelig ondskap og et samfunn i stor ubalanse. Det er 45 år siden Schumacher skrev dette. Han beskrev noe vi kjenner oss igjen i.

Vi er bekymret for det som skjer i Norge nå. Å ta vare på og styrke de mindre enhetene i landbruket, er en viktig strategi for å bygge et godt, stabilt og ansvarlig samfunn. Flere små bruk bidrar til større aktivitet regionalt, og har positivt effekt på samfunnet totalt sett. Verdien av «vital symbiose» mellom små og mellomstore foretak og landbruket er betydelig. Sammenhengene mellom småbruksstrukturen, jevn levestandard og fordeling av goder i befolkningen er tydelige.

Neste artikkel

Senterungdommen kaller Unge Venstre-utspel om kjøt-kutt for hårreisande