Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Strengere utslippskrav kan ikke vente

Regjeringen vil ha utslippsfrie fjorder så raskt som mulig.

Cruise: Utsikt over Geiranger og Geirangerfjorden. Foto: Paul Kleiven / Scanpix
Cruise: Utsikt over Geiranger og Geirangerfjorden. Foto: Paul Kleiven / Scanpix

Sommerens cruiseskipdebatt har etterlatt et inntrykk av at regjeringen ikke vil følge opp Stortingets vedtak om å innføre krav om nullutslipp fra turistskip i verdensarvfjordene senest innen 2026. Dette er feil.

Sjøfartsdirektoratet har nå på høring et forslag til strengere miljøkrav til skipstrafikk i verdensarvfjordene. Regjeringen har fått kritikk for at forslaget ikke inneholder krav om nullutslipp av klimagasser slik stortinget har bedt om. Sjøfartsdirektoratets forslag til regelverk handler om lokal forurensing og omfatter blant annet et strengere krav til utslipp av nitrogenoksider og svovel.

Annonse

Arbeidet med dette regelverket var godt i gang lenge før stortingets anmodning. Vi har ikke tid til å stoppe denne prosessen i påvente av utredningsarbeidet som må ligge til grunn for en politikk som fører oss til 2026-målet om nullutslipp fra cruiseskip.

De spesielle miljøutfordringene som følger av stor og økende cruisetrafikk i norsk natur må raskt løses, det er derfor viktig at vi gjør begge deler samtidig. Mens vi venter på nullutslipp må vi så raskt som mulig får på plass et nytt regelverk for lokal forurensing i våre verdensarvfjorder.

Regjeringen har en storstilt satsing på grønn skipsfart. Dette har ført til at Norge er i en ledelsen globalt når det gjelder lav- og nullutslipssløsninger til sjøs. Vi elektrifiserer fergestrekninger over hele landet, og nylig ble det klart at Hurtigrutens kommende ekspedisjonsfartøy bygges med batterier som gjør at skipene kan kjøre utslippsfritt kun med bruk av batterier i opptil en halvtime av gangen. Større batteripakker kan settes inn når teknologien har kommet lenger, og hvis erfaringene blir gode, åpner det dørene for tilsvarende løsninger i cruiseskip verden over.

Regjeringen vil styrke arbeidet med grønn skipsfart, og strenge miljøkrav i verdensarvfjordene er en del av dette.

Neste artikkel

Så la oss konkurrere på like vilkår da