Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Stopp salget av Norge!

Kraft: Norge produserer mye fornybar energi. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Kraft: Norge produserer mye fornybar energi. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Regjeringa bryter totalt med hevdvunnen norsk kraftpolitikk. Stopp salget av Norge!

Stortinget skal i mars 2018 behandle EUs tredje energimarkedspakke hvor regjeringa slutter seg til EUs energibyrå Acer.

Norge har hatt styringsretten over alle norske naturressurser og på den måten skapt et industrielt Norge gjennom eierskap til fisk, skog, olje og framfor alt vannkraft. Alt dette har ført til at vi lever i et velferdssamfunn. Vannkrafta har vært bygget ut for en svært rimelig pris som har gjort at industrien har hatt meget gunstige rammebetingelser som igjen har skapt gode industrielle og konkurransedyktige arbeidsplasser. Det er dette myndighetene ønsker å fjerne. Dette er salg av vårt arvesølv som kan føre til:

• En auke i strømpris med minst 30 prosent for den enkelte forbruker.

• Nettleia vil gå opp med minst det samme.

• I tillegg vil strømmen bli dyrere i de timene vi trenger den mest og øke mye mer i Norge enn i EU.

• Norsk eksportindustri vil miste sin største konkurransefordel. Høyst sannsynlig vil investeringene i Norge stanse opp og vi får utflagging av arbeidsplasser.

Annonse

• Vi får auka press på våre fjellområder og press på for utbygging på nye, hittil verna vassdrag.

• Store tap i energi ved lang veg fra produksjon til marked i stedet for å investere krafta i arbeidsplasser i eget fylke med kort reiseveg.

• Kraftverkene vil bli bygd om til å levere høyere effekt på kort tid med stor variasjon i vannføring i elver og vannstand i innsjøene. Overgang til effektkjøring vil ha stor innvirkning på norsk natur, spesielt på fisk og biologisk mangfold.

• EU bestemmer politikken. Den vil det ikke være mulig å endre ved norske valg!

Vi sier derfor et klart nei til EUs kommende energiunion Acer, nei til flere kraftlinjer til utlandet og ja til fullt norsk eierskap til vår viktige vannkraft.

Neste artikkel

Nadine (27) er fra Oslo og politiker for Senterpartiet: – Jeg har aldri følt meg fremmed eller annerledes