Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Statlig styrte dyretragedier

Påkjørt: Hvert år blir mange dyr påkjørt av toget. Bilde er av rein som ble påkjørt av et tog på Rørosbanen i 2015. Foto: Elin Viken / NTB scanpix

God dyrevelferd er et samfunnsgode som er utviklet i en dialog mellom næringsliv, befolkningen og politikere. Som dyreeiere er vi glad for denne kontrakten med storsamfunnet. Det blir derfor uforståelig at de ansvarlige ved dyretragedier ikke tar sitt ansvar.

De siste dagers dyremassakre utført av Bane NOR legger nye tall til statistikken over dyrepåkjørsler, eller «uønskede hendelser» som det framgår av Jernbanedirektoratets statistikk. Nordlandsbanen har over år toppet statistikken og bak tallene finnes reinsdyr, elg, sau og andre dyr. Bak hvert dyr ligger det sorg og fortvilelse fra dyreeier og lokomotivfører.

Bak hver sau og rein er det masse menneskelig innsats, kunnskap og arbeidsglede som knuses sammen med dyrene i statistikken. Elg, hjort og andre banedrepte dyr har selvfølgelig også en egenverdi, og det er ubegripelig at ingen klarer å stoppe togets herjinger! Det er derfor godt at også storsamfunnet reagerer på de gjentakende hendelsene.

Dyrene er både vårt levebrød og en viktig del av vår livsstil. Vi blir følelsesmessig bundet til det levende livet. I Nordland Bonde- og Småbrukarlag har vi stor oppmerksomhet på bondens psykiske helse og å bruke støtteapparatet for å forebygge dyretragedier på gårdsnivå. En reineierfamilie har også rett til god psykisk helse. Nå krever vi at regjeringen ved samferdselsministeren tar sitt ansvar for å forebygge!

Annonse

Regjeringen har kunnskapsgrunnlaget. Norsk institutt for naturforskning (NINA) har allerede lagd en rapport som beskriver tiltak. Konklusjonen er entydig: dersom samfunnet fort og effektivt vil stanse dyrepåkjørslene er det kun viltgjerder, av tilstrekkelig lengde og høyde, som er effektive.

Siden samferdselsministeren også har ansvar for veiene er det naturlig å planlegge felles tiltak for Nordlandsbanen og E6 der det kreves.

Vi har fått nyheten om at arbeidet med gjerding skal starte i 2018. Vi trenger en plan for rask gjennomføring langs hele Nordlandsbanen, en plan hvor tiltak synliggjøres gjennom bevilgning i kommende statsbudsjett. Først da tar regjeringen sitt ansvar med å forebygge dyretragedier! Vi ber om respekt for dyr og utøvere i alle primærnæringer, både lokalt og globalt. Mister vi reinnæringa, blir vi et fattigere samfunn.

Neste artikkel

FN-komité støtter reineiere og ber om stans i vindkraftprosjekt på Fosen