Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ståltoll og EØS-avtalen

Nei til EU mener det er naturlig å se på EUs egen begrunnelse og EUs egeninteresse for å finne forklaringen på at EU har snudd om ståltoll.

Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU. Foto: Nei til EU

Statssekretærene i Utenriksdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet, Audun Halvorsen og Magnus Thue, skriver i Nationen 28. august at vi har EØS-avtalen å takke for å slippe ståltoll. De mener også at Nei til EU ikke verdsetter deres diplomatiske innsats. Det siste kan vi avsanne.

Nei til EU setter stor pris på at Norge unngikk EUs ståltoll og den diplomatiske innsatsen for å få dette til. Men hvorfor var det nødvendig med så mye diplomati dersom dette var avklart i EØS-avtalen?

Forhandlerne har argumentert med EØS-avtalens klare formulering om at det ikke skal være toll eller andre avgifter med tilsvarende virkning. Som Norge også gjorde i 2002 da EU vedtok straffetoll på stål. Den gang etter at president Bush innførte ståltoll på 30 prosent. Norge mente EØS-avtalen hadde forrang framfor WTO-avtalen, EU-kommisjonen var uenig, Norge ble ikke unntatt.

Annonse

Departementet siterer bare en setning fra EUs formelle begrunnelsen til WTO. Hele konklusjonen lyder slik (i dansk versjon): ”Som anført i betragtning 80 finder Kommissionen på grund af den tætte markedsintegration med EØS-medlemslandene, de samlede tal for importen fra disse lande og den lave risiko for handelsomlægning, at de varer, der vurderes, med oprindelse i Norge, Island og Liechtenstein bør udelukkes fra denne forordnings anvendelsesområde.”

Den mer omfattende begrunnelsen, som det vises til i betraktning 80, er en konkret gjennomgang av størrelse på import, det spesielle markedet Norge leverer til og mangelen på USA-eksport. Ikke med et ord nevnes EØS-avtalens forbud mot toll eller at EØS-avtalen går foran WTO-avtalen.

Hvorfor snur så EU? I motsetning til i 2002 så har USA nå innført straffetoll også på aluminium. Mens ståleksporten til EU er liten, så er Norge og Island EUs viktigste råvareleverandør på aluminium. De to land har over halvparten av Vest-Europas produksjon av aluminium. Å innføre straffetoll på aluminium til EØS-landene ville rett og slett øke kostnadene for EUs bygnings- og bilindustri. Det stikk motsatte av målet med EUs straffetoll.

Nei til EU mener det er naturlig å se på EUs egen begrunnelse og EUs egeninteresse for å finne forklaringen på at EU har snudd om ståltoll. Det er kunstig å prøve å gjøre dette til et argument for EØS-avtalen.

Neste artikkel

Kvifor straffe dei som bur nærast krafta?