Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Søppelrydding er et nasjonalt ansvar

Søppelmengden i skjærgården utenfor Trøndelagskysten er så enorm, at man ikke kan overlate til idrettslag og frivillige å rydde opp.

Vi trenger en massiv innsats for å bukt med søppelberget. Foto: Mausund Feltstasjon
Vi trenger en massiv innsats for å bukt med søppelberget. Foto: Mausund Feltstasjon

Myndighetene må bidra med penger, slik at profesjonelle aktører kan ta hånd om de gigantiske mengdene av plast.

På grunn av havstrømmene, er de ytre øyene i Midt-Norge ekstra hardt rammet av marin forurensing. Blant annet er dyrelivet i naturreservatet Froan alvorlig truet.

Mausund Feltstasjon i Frøya fikk i 2017 2,8 millioner kroner fra staten for å rydde plast og annen søppel. I 2018 fikk selskapet 2 millioner fra samme ordning. I tillegg har selskapet fått støtte fra private bedrifter. I løpet av fjoråret og hittil i 2018, har miljøforkjemperne i selskapet samlet inn cirka 1000 kubikk avfall. Nå er det imidlertid slutt på pengene, og det viktige arbeidet må avsluttes.

Annonse

Øyrådet i Frøya kommune mener det må bevilges statlige midler til Mausund Feltstasjon slik at oppryddingen kan fortsette. Problemet med marint avfall er fortsatt enormt og vil være det i mange år fremover. Det er nødvendig med kontinuitet i arbeidet.

Miljøverndepartementet bevilget 80 millioner til opprydding av søppel i havet, og det var av denne potten Mausund Feltstasjon fikk tilskudd. Store deler av de 80 millionene gikk til frivillige organisasjoner.

Det er selvfølgelig svært positivt av frivillige engasjerer seg i oppryddingen, men en profesjonell aktør som Mausund Feltstasjon har en helt annen kapasitet og kompetanse når det gjelder dette.

Skal vi overhodet få bukt med søppelberget, og redde det utsatte dyre- og fuglelivet på Trøndelagskysten, trengs det en massiv innsats. I tillegg til å rydde skjærgården, bidrar Mausund Feltstasjon med viktig kartlegging og prøvetaking i forhold til mikroplast.

Neste artikkel

Ikke bare gøy på landet