Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Småkraft er verdiskaping

Utenlandsk kapital skaper verdier lokalt

Desentralt: Fallretten forblir lokalt eid, skriver innsenderen. Foto: Bjarne B. Aase
Desentralt: Fallretten forblir lokalt eid, skriver innsenderen. Foto: Bjarne B. Aase

Nationens leder 3. august fremsetter en påstand om at den norske småkraftbransjen er - eller kan bli - gjenstand for den såkalte «ressursfellen». Utenlandske aktører er «...helt uten interesse for å bidra til velferden i landet der ressursene ligger».

Vi i Småkraft AS eier og drifter 101 småkraftverk, er den største aktøren i norsk småkraft og er eid av utenlandsk kapital. Vi er uenige i påstandene og mener de i hvert fall delvis må være basert på feilaktig forståelse av bransjen og hvordan vi driver vår virksomhet.

Småkraft AS sin modell er å leie elvefall fra lokale grunneiere i en tidsbegrenset periode. For dette får grunneieren betalt leie basert på kraftverkets inntjening. Etter at leieperioden er over, tar grunneieren over kraftverket til gunstige vilkår. Dette er et ulovfestet, frivillig privat hjemfall. Den evigvarende ressursen tilligger altså hele tiden grunneieren. Den utenlandske kapitalen brukes til å finansiere utbyggingen av kraftverket og driften i en periode. Leieperioden skal sørge for at den utenlandske kapitalen skal få tilstrekkelig avkastning på sin risikoinvestering. Dette er temmelig likt hvordan utenlandsk og privat kapital på begynnelsen av 1900- tallet finansierte oppbyggingen av smelteverk og større kraftverk, som senere har skapt norske verdier i generasjoner. Vår modell bygger bro mellom nødvendig kapital og samfunnsøkonomisk gunstige prosjekter, slik at vi klarer å gjøre verdiskapende investeringer i distrikts- Norge.

Vi, som sammen med lokale grunneiere hver eneste dag arbeider hardt for å skape mest mulig verdier, synes det er provoserende å bli beskyldt for ikke å være opptatt av verdiskapning og velferd, bare fordi kapitalkilden vår er et utenlandsk pensjonsfond. Småkraft er norsk, selv om eierne våre ikke er det. Apple anser seg for å være amerikansk, selv om Oljefondet er en betydelig aksjonær.

I tråd med moderne eierskapsprinsipper har Småkraft AS flere mål enn å maksimere avkastning til våre aksjeeiere. Verdiskapning lokalt er noe vi rapporterer jevnlig til våre eiere og som er utslagsgivende for avlønning i selskapet.

Småkraft er opptatt av sosiale forhold og lokal verdiskapning, fordi aksjonærenes verdiskapning skjer i samspill med øvrige interessenter. Det er rett og slett «good for business» om det skapes verdier for andre enn oss selv også. Vi har dokumenterbare eksempler på hva dette betyr i praksis:

Vi betalte ut over 10 millioner kroner i leie til grunneierne i 2017.

Vi samarbeider ofte med de grunneierne for å drifte anleggene våre. For dette betalte vi i 2017 over 5 millioner kroner.

I 2017 betalte vi over 15 millioner kroner i eiendomsskatt, hovedsakelig til utkantkommuner.

Bare i 2017 investerte vi og våre samarbeidspartnere hundrevis av millioner kroner i utbygging. Mye av dette går til lokale entreprenører og leverandører. Vi bidrar til lokal infrastruktur ved å bygge tunneler, veier og sikringstiltak.

Vi kunne fortsatt lenge, men nøyer oss med å henvise til Thema Consulting Group sin analyse «Samfunnsnytte av småkraft» som viser samlede økonomiske ringvirkninger fra et gjennomsnittlig småkraftverk på 13,5 millioner kroner i det lokale fylket og ytterligere 13,2 millioner kroner nasjonalt. Vi har altså 101 slike kraftverk.

Legger man til at den utenlandske kapitalen de seneste årene har vært garantisten for fortsatt småkraftutbygging i Norge, når statlige og kommunale kraftselskaper, norske investorer eller lokale grunneiere har sluttet å investere, er det faktisk den utenlandske kapitalen som skaper verdier lokalt. Samtidig som den evigvarende ressursen hele tiden tilligger grunneieren.

Neste artikkel

For enkelt om egne merkevarer og konkurranse