Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Slutt med dyr i nettingbur

Slutt: Ikke for tidlig, mener insenderen. Foto: Bjarne B. Aase
Slutt: Ikke for tidlig, mener insenderen. Foto: Bjarne B. Aase

Regjeringen vil avvikle pelsoppdrett. Norges Pelsdyralslag «er i sjokk». Har de ikke fulgt med i timen?

Dyrevernmeldinga ga i 2003 en frist på 10 år for å øke tamhetsgrad og generell velferd. Det har næringa ikke klart. Da fristen utløp i 2013 brukte Pelsdyralslaget i stedet ressurser på å rekruttere nye farmere. At regjeringa nå – fem år etter fristens utløp – vil avvikle, bør ikke overraske noen. De har levd på overtid altfor lenge.

Nationen har også innsigelser på avvikling. På lederplass hevdes til og med at avviklingen vil øke dyrelidelsene «fordi produksjonen overføres til andre land med lavere dyrevelferdskrav». For det første: Det er ikke vesentlige forskjeller på mink/revefarmer i Kina og i Norge. Nationens påstand forutsetter dessuten at pelsetterspørselen er konstant – nærmest som en naturlov. Det er ikke tilfelle. Norsk pelsnæring har i i mange år markedsført seg sterkt i bl.a. Kina, og således bidratt i høy grad til økt etterspørsel.

Når Norge avvikler pelsoppdrett vil norsk pelsbransjes markedsføring naturlig nok opphøre. Det vil ikke bare bidra til redusert etterspørsel – det vil forenkle avvikling også i andre land.

Annonse

Nationen mener avviklingen kun har symbolsk verdi fordi det ikke samtidig blir importforbud for pels. Men norskprodusert mink- og revepels omsettes ikke i Norge – 98 prosent eksporteres. (Jeg støtter ellers Nationens tanker om et generell importforbud mot andre arter som er offer for fangst og/eller burdrift.)

Jeg besøkte min første pelsfarm som tenåring. Det gjorde meg provosert, opprørt og ikke minst uendelig trist. Det er snart 45 lange år siden.At det nå endelig går mot slutten kjennes helt ubeskrivelig.

Neste artikkel

Danmarks statsminister beklager – flere aviser krever at hun trekker seg