Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Slutt å bruke antibiotika i fôret

Antibiotika: Vi bruker for mye antibiotika til både mennesker og dyr i verden. Foto: Artzsamui / Colourbox
Antibiotika: Vi bruker for mye antibiotika til både mennesker og dyr i verden. Foto: Artzsamui / Colourbox

FN frykter at antibiotikaresistens blir en større dødsårsak enn kreft.

Det er viktig å produsere mat i Norge, men for Norsk Bonde- og Småbrukarlag er det enda viktigere hvordan maten produseres.

Norsk jordbruk er avhengig av støtte og legitimitet fra resten av befolkningen. Kvaliteten på norsk jordbruksmat skal systematisk bedres. Dette må skje gjennom driftsmåter som samlet sett gir høy kvalitet, økt bruk av egne arealer, god dyrevelferd og fravær av forebyggende medisinering.

Dyrevelferd er ikke bare fravær av sjukdom. God dyrevelferd er mulighet til å utøve naturlig adferd. Husdyrene bør så langt det er mulig få adgang til dagslys og frisk luft. Beite er avgjørende for at ressursene i norsk jordbruk skal brukes. I tillegg er utegang å anbefale for alle husdyr som et dyrevelferdstiltak.

Annonse

Det er behov for økt fokus på hvorfor antibiotika-lignende preparater benyttes i norsk jordbruk, og det er behov for satsing på sykdomsforebyggende arbeid. Det skal være et tydelig skille på hvilke preparater som kan anvendes til fôring av friske dyr, og hvilke som skal anvendes til sykdomsbehandling.

Produksjonsmåtene i norsk jordbruk må ikke være slik at det presses fram behov for forebyggende medisinering av husdyrene.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag krever utfasing av anvendelse av antibiotika og resistensfremmende preparater i fôret til husdyrene.

Neste artikkel

Den besværlige ammekua