Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Skal vi løfte Norge som matnasjon?

Må løfte: Det trengs en nasjonal dugnad for norsk mat- og drikkekultur, skriver innsenderne. Foto: Mariann Tvete

«Norsk mat er kulturarv» skriver seksjonsleder Brit Holtebekk i et tilsvar 24. januar til Nettverk for norsk mat- og drikkekultur. Holtebekk framholder videre at Kulturrådet har startet arbeidet med å følge opp norsk mat- og drikkekultur, herunder arbeidet med å følge opp UNESCOs konvensjon om vern og videreføring av den immaterielle kulturarven.

Vi i Nettverk for norsk mat- og drikkekultur er glad for at Kulturrådet anerkjenner at norsk mat- og drikkekultur er en del av kulturarven som Kulturrådet skal støtte opp om. Vi er også glad for at Kulturrådet understreker det internasjonale ansvaret Norge har ifølge opp UNESCO-konvensjonen om immateriell kulturarv.

Seksjonsleder Holtebekk viser i sitt svar 24. januar til at Kulturrådet har gitt støtte til et prosjekt som dokumenter tradisjonene rundt lefsebaking og et registrerings- og dokumentasjonsprosjekt om kokebokforfatteren Henriette Schønberg Erken. Dette er gode enkeltprosjekter, men ikke tilstrekkelig for en samlet nasjonal satsing på norsk mat- og drikkekultur.

Vi mener vi nå må erkjenne at norsk mat- og drikkekultur er for lavt prioritert i Norge. Skal vi lykkes med å løfte Norge som matnasjon, må det til en nasjonal dugnad mellom Kulturmyndighetene, Landbruksmyndighetene og frivillig sektor.

Annonse

Nettverk for norsk mat- og drikkekultur ble etablert i juni 2017 for å gi norsk mat- og drikkekultur en helt annen og sterkere prioritering. Nettverk for Norsk mat- og drikkekultur er et samarbeidsprosjekt mellom i alt 13 landsdekkende kulturorganisasjoner, frivillige organisasjoner og næringsorganisasjoner. Disse organisasjoner har alle en sterk tilknytning til norsk mat- og drikkekultur gjennom kulturell, frivillig og næringsmessige virksomhet.

Organisasjonene Norges Bygdekvinnelag, Forbundet Kysten, Norske Akevitters Venner og Norsk Kulturarv har til sammen vel 30.000 medlemmer. Gjennom sitt organisasjonsnett, sine lokale aktiviteter, medlemstidsskrifter og sine nettsider har de et meget stort og omfattende formidlingsnett som det er enighet om å bruke aktivt og samordnet i formidlingsarbeidet. Disse organisasjoner har videre norsk mat- og drikkekultur som en viktig del av sin virksomhet.

Frivillige organisasjoner deltar på mange områder i dagens norske samfunn i oppfølgingen av viktige samfunnsoppgaver med økonomisk støtte fra myndighetenes side. Nettverk for norsk mat- og drikkekultur ønsker å delta i arbeidet med den samfunnsoppgaven det er å gi norsk mat- og drikkekultur en økt prioritet og å bygge Matnasjonen Norge. Dette er imidlertid en samfunnsoppgave som det er nødvendig at myndighetene gjennom økonomiske virkemidler legger til rette for.

Neste artikkel

– Vi danker ut verden når vi vil