Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Skal fortsatt være oljenasjon

Ingen løsning: Klimautfordringen løses ikke ved å kutte produksjon av olje og gass i Norge, skriver innsenderen. Foto: NTB scanpix

Befolkningen i verden skal vokse til 9 milliarder mennesker, energietterspørselen vil øke betydelig frem mot 2040, og produksjon av olje og gass på norsk sokkel er blant den mest miljøvennlige i verden. Frp er derfor positive til å åpne opp nye områder, som å konsekvensutrede LoVeSe og Barentshavet Nord.

Flere tar nå imidlertid til orde for å fase ut næringen. Tenkningen synes å være at redusert tilbud av norsk olje og gass på markedet vil føre til reduserte utslipp. Det finnes derimot store mengder olje og gassressurser i verden, og etterspørselen er rekordhøy og voksende.

Annonse

Klimautfordringer løses ikke ved at vi kutter produksjonen i Norge, vi trenger globale løsninger. Norsk regelverk og kompetanse sammen med at verden bytter ut kull med gass vil bidra til at vi når klimamålene.

Neste artikkel

Ærlig talt, politikere