Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Selger vi framtidens verdier?

Fossefall: Norsk ressurs. Foto: Mariann Tvete
Fossefall: Norsk ressurs. Foto: Mariann Tvete

Gjennom media får vi til tider et lite innblikk i hva Norges sentrale myndigheter sysler med når det gjelder å selge verdifulle norske naturressurser til store utenlandske kapitalinteresser.

EØS-avtalen hadde nok ikke eksistert i dag i Norge, hvis norske myndigheter hadde vist litt respekt for sine borgere, med å arrangere en folkeavstemning for eller i mot en så viktig del av landets konstitusjonelle stilling.

Norske myndigheter oppfører seg ofte som om Norge var medlem av EU, ved å vise en nærmest usmakelig iver etter å lovhjemle nye EU-direktiver som ikke tjener norske interesser.

Våre folkevalgte i regjering og storting, som har plikt til å ivareta almenhetens interesser, har så vidt en kjenner til en agenda der hjemfallordningen med vår kraftproduksjon og våre fossefall skal saksbehandles i relativt nær framtid.

Om kraftproduksjonen og fossefallene etter opphør av hjemfallsordningen fritt kan avhendes til norske eller utenlandske aktører, er avhengig av bindingene til EØS-avtalen.

Annonse

Skulle de juridiske vurderingene tilsi at kapitalsterke kraftgiganter i EU er likestilt med Norge ved oppkjøp av fallrettigheter, så er det en alvorlig fare for at det norske arvesølvet ikke lenger er en norsk fornybar nasjonalressurs.

Verdien av den norske vannkraften og ny framtidig utbygging. har en størrelse som ikke kan prissettes utifra dagens nåverdi, fordi dette er en fornybar ressurs som i framtiden vil øke dramatisk i verdi på grunn av endringen i klimaforhold med større nedbørsmengder og sterke rsestriksjoner på bruk av fossile energielementer.

Norge har på grunn av sine enorme kapitalinntekter på olje og gass ikke behov for å selge formidable verdiressurser som tilhører framtidige norske generasjoner.

Det er ingen tvil om at det Norske folk vil pålegge myndighetene å bruke vetoretten i denne saken og også avvikle EØS-avtalen hvis nødvendig

Neste artikkel

Nå kan det bli newzealandsk biff og ost på svenskehandel