Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sats på norsk matproduksjon

Mat: Å produsere mer norsk mat er miljøvennlig, skriver innsenderen. Foto: Colourbox
Mat: Å produsere mer norsk mat er miljøvennlig, skriver innsenderen. Foto: Colourbox

Landbruk og dagens matproduksjon er en av Norges største og viktigste ressurser. Norsk landbruk består av forskjellige typer produksjon. Den produksjonen det er mest av er kjøttproduksjon, mjølkeproduksjon både til drikke og andre meieriprodukter, korn og mye frukt og grønt, spesielt rotgrønnsaker. For å få et landbruk til å gå så må man ha noen til å drive det.

Det er flere grunner til at norsk matproduksjon er viktig. For det første så er det veldig mange som jobber direkte i landbruket – altså bøndene. I tillegg til det er det veldig mange andre arbeidsplasser som kommer av landbruket, for eksempel landbruksmekanikere og veterinærer. Næringsmiddelindustri, kraftfôrproduksjon og leveranse av andre varer som kunstgjødsel, sørger også for mange tusen arbeidsplasser over hele landet.

For det andre er det en viktig næring, rett og slett fordi vi er helt avhengige av mat. Vi kan ikke belage oss på at andre skal produsere maten vår. Det vil si at vi ikke kan importere alt. Noe er det ikke mulig å produsere i Norge på grunn av klimaet vårt. Men veldig mye av den maten som vi importerer til Norge i dag, klarer vi faktisk å produsere på egen hånd. Det er både lite miljøvennlig og usolidarisk overfor alle de som sulter i verden.

Mye importmat er også tilsatt sprøytemidler som kan være skadelig både for mennesker, dyr og naturen generelt.

Annonse

Å produsere mer av vår egen mat er ikke bare miljøvennlig, men i lengden så vil det også lønne seg prismessig. I dag så importerer vi altfor mye mat, og mye av det vi produserer i Norge er mer eller mindre basert på importert soya og kunstgjødsel. Mye av det som er norskprodusert (særlig frukt og grønt) er dyrere i butikken enn det som er importert. Dette må vi gjøre noe med.

Vi må sikre at kundene ønsker å kjøpe mat som er norskprodusert. Hvis ikke så kan vi risikere at matproduksjonen i Norge går ned, med den konsekvens at vi mister mange arbeidsplasser, i tillegg til den usikkerheten man møter når man må importere fra andre land.

Neste artikkel

Korngarantien: Bønder tener nå meir på korn enn på mjølk