Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sårbare Norge

Tørken viser hvor sårbar matproduksjonen er.

Slaktes: I vinter blir det færre kyr i Norge. Foto: Benjamin Hernes Vogl

Vi har blitt vant med at nok mat er en selvfølge. Vi vil nok også ha mer enn nok mat på bordet neste år også, men vi må erkjenne at mer ustabilt klima vil øke sårbarheten vår i fremtiden.

Senterpartiet mener vi må ha en politikk som sørger for at matproduksjonen blir mindre sårbar og at den enkelte bonde ikke skal rammes økonomisk av et mer ustabilt klima.

Annonse

Senterpartiet mener at Norge igjen må beredskapslagre mat. Det første vi må få på plass er lagring av matkorn. I dag baserer Norge seg på å kjøpe korn på verdensmarkedet. Det er en farlig strategi. Bare 17 prosent av verdens kornproduksjon omsettes der. I tillegg har vi det siste året sett at frihandel ikke er en naturlov.

De andre landene i verden prioriterer mat til sitt eget folk. Det må Norge også gjøre. Matproduksjon er en av grunnsteinene for en selvstendig nasjon. Derfor må vi sørge for å ha en beredskap som sikrer oss forsyninger når produksjonen ikke strekker til. Det er viktig at den norske matproduksjonen økes og at det satses på mat basert på norske ressurser.

Senterpartiet vil også ha på plass en fondsordning med skattefordel, så bonden kan sette av penger i gode år for å være bedre forberedt når avlingen slår feil. Det er svært overraskende at Høyre og FrP er så negative til en slik ordning. Partiene hadde det i sin regjeringsplattform i 2013, men i likhet med andre positive skatte- og avgiftsforslag for jordbruket så ble det ikke fulgt opp.

En stor del av norske bønder opplever årets sesong som en krise. Nå må innsatsen brukes på å redusere skadevirkningene både for bonden og samfunnet. Og vi må bruke det som en vekker: Mat er ingen selvfølge.

Neste artikkel

Alle høner kan ikke være søstre