Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Samme lekse om igjen!

Strøm: Tenk mest på de primære kunder. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix
Strøm: Tenk mest på de primære kunder. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Statnett setter inn store ressurser for å øke overføringskapasiteten i høyspentkablene til utlandet. Kraftverkseierne, som stort sett er stat, fylker og kommuner, synes tydeligvis det er mer interessant å styrke overføringskapasitet til markeder med høyere prisnivå.

Europa får et stadig mer integrert kraftmarked, og EU ønsker seg overnasjonale institusjoner for å få til en fri og rettferdig konkurranse. Sannsynlig vil det motsatte skje. Oligopolene og kartellene blir bare mektigere, og det samme vil sannsynlig gjelde for Brussels byråkrater. Vi avstår suverenitet til EUs energibyrå. Denne utviklingen vil bli meget skadelig for norsk industri og ikke minst norske kraftforbrukere.

Vi kunder finansierer via energiregningene effektive overføringslinjer til utlandet med langt høyere strømpriser slik at disse slår effektivt inn på det norske marked.

Folk med noenlunde økonomisk gangsyn mener at styrking av overføringslinjer bør og skal finansieres av dem som høster fordelene – kraftverkene – ikke kundene med stadig økende nettleier som oftest er høyere enn strømregningene. Fellesskapet eier kraftverkene men disses prispolitikk er kundefiendtlig slik jeg er det.

Annonse

Det ble store skader etter orkanen Dagmar for noen år siden, og 50 medarbeidere i Eidsiva var i sving i romjula med feilretting.

Europa får et stadig mer integrert kraftmarked. Kombinasjonen av stadig flere utenlandskabler til EU, og avståelse av suverenitet til EUs energibyrå, vil gjøre Norge til en del av Europas felles kraftmarked. Dette vil skade norsk industri og norske forbrukere.

Vennligst bruk pengene på vedlikehold på en mer fornuftig måte. Reduser investeringene i eksportnettet og tenk mest på de primære kunder. Mitt tips er at det motsatte vil skje.

Neste artikkel

Rekordlav motstand mot EØS-avtalen