Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Samarbeid i rovdyrspørsmål

Vi bør etablere en samordnet allianse av organisasjoner som er berørt av rovdyrbelastningen på en eller annen måte.


Skal vi fortsette og «redde verden hver for oss», eller skal vi samarbeide og dra nytte av hverandres kunnskap og erfaring? spør Kåre Holmen i dette innlegget.
Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix
Skal vi fortsette og «redde verden hver for oss», eller skal vi samarbeide og dra nytte av hverandres kunnskap og erfaring? spør Kåre Holmen i dette innlegget. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

I rovdyrdebatten er det et mangfold av personer og nasjonale organisasjoner som hver for seg har stor kunnskap og mye erfaring med seg når det gjelder utfordringen som gjeninnføringen av blant annet ulv skaper.

Ser vi i motsetning til vernesiden så opplever vi at samarbeid mellom oss kunne vært mye bedre.

Vi vet at den ene organisasjonen etter den andre retter henvendelser for påvirkning av forskjellige offentlige instanser. Hva tror vi at de samme offentlige instanser opplever da? Tar de oss alvorlig, eller smiler de litt over vår strukturløse opptreden?

I lang tid har jeg både uttalt og skrevet etterlysninger av en samordnet allianse av organisasjoner som er berørt av rovdyrbelastningen på en eller annen måte.

Tenk hvilken kraft dette ville bety i en samordnet påvirkning av beslutningstagerne! Tenk på hvilken mulighet dette ville bety i en samordnet henvendelse til media!

Et gammelt ordtak sier, «den som vinner media vinner ofte kampen». I den kampen ligger vernesiden godt foran når det gjelder tilgangen til de større riksdekkende media. Og tenk på at vi også kunne støtte hverandres særinteresser i større utstrekning.

Det finnes også et ordtak som sier; «mange gjør sterk»!

Skal vi fortsette og «redde verden hver for oss», eller skal vi samarbeide og dra nytte av hverandres kunnskap og erfaring?

Neste artikkel

Delingsforbudet svekker landbruket