Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Rovviltnemnder på ville veier

Ulv: Tre familiegrupper er ikke en levedyktig bestand, skriver innleggsforfatteren. Foto: Per Løchen / NTB scanpix
Ulv: Tre familiegrupper er ikke en levedyktig bestand, skriver innleggsforfatteren. Foto: Per Løchen / NTB scanpix

Eva Nordlund kommenterer i Nationen 28. juni fra rovviltnemndene avgjørelser, og har behov å henge ut et av medlemmene, leder for region 4, Øyvind Solum.

Solums uttalelser om at antallet sau tatt av ulv ville bli redusert hvis man gikk tilbake til de mer opprinnelige saueraser, har blitt latterliggjort og tilbakevist. Solum sa ikke at alle ulveangrep ville bli unngått. Han sa at de opprinnelige saueraser var sterkere, kunne løpe bedre, og slik kunne forsvare seg bedre. Dette er det opplyst om flere ganger. De opprinnelige saueraser har en langt sterkere utviklet evne til å stå imot angrep. Å løpe i alle retninger slik Norsk Kvit Sau oppfører seg i dag, trigger økende jakt lyst fra angripende rovdyr. De opprinnelige sauerasene har et instinkt om å samles i flokk bak en leder, og gå til motangrep. Mot en angripende ulveflokk kan det bli ulik kamp, mot bare en ulv, slik vi har erfart i disse dager, er det sannsynlig at rovdyret hadde lusket vekk.

Medlemmer i diverse rovviltnemnder har hatt og har en svært betenkelig sammensetning med en slagside som er negative til ulv. Overfor medlemmer fra Ap, Høyre, Frp, Sp og Sametinget har ikke ulvens liv store sjanser. Ett medlem fra Venstre har gitt håp, og i år altså et medlem fra MDG, som åpent har på programmet at Norge skal ha nok av ulv.

En som taler ulvens sak har ikke store sjanser i dette spillet. Så ble da resultatet det verst tenkelige, med et vedtak om at 36 ulver skal bøte med livet. De er i veien for en altomfattende sauenæring, for fritidsjakt og for mektige skogeierer. Det ligger også i kortene at der er søkt om å skyte 6 ulv til. Blir virkeligheten slik, har Sp fått sin vilje, og ulven er utryddet fra norsk fauna en gang til.

Annonse

Borte er våre internasjonale forpliktelse, vår lov om naturmangfold, at over 60 % av befolkningen ønsker at Norge skal ha levedyktig bestand av ulv. Tre familiegrupper av ulv er ikke en levedyktig bestand. Det burde lovmakerne til rovviltforliket ha visst.

I denne årelange konflikten avdekkes beklagelig mye sinne, vrangforestillinger og mangel på elementære kunnskaper om den forfulgte arten, som på papiret er fredet. At folk som bærer med seg barndommens skrekkeventyr og sutrer i vei mot en art som er lang mindre farlig enn våre husdyr blir lyttet mer til, enn de fakta opplysninger som Solum sa noe om, senker troverdighet. Anbefalinger fra anerkjente biologer om at Norge trenger og har plass til minst 10 til 12 familiegrupper av ulv, blir stående som en notis og drukner i støyen fra de sinteste medlemene i Sp.

Nedover i Europa skuer ulveforskere til Norge og tror ikke det kan være mulig med en slik utryddningsforvaltning. Er det mer bråk rovviltmedlemmene ønsker seg? Ja, så får de det etter slikt utspill.

Neste artikkel

Den besværlige ammekua