Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Rovvilt og omstilling i landbruket

Tapene til rovvilt har over flere år gått ned på landsbasis. I noen områder har vi likevel store tap. I slike områder kan frivillig omstilling være et alternativ for de sauebøndene som ønsker det.

Jeg viser til sak i Nationen 23. august om at Miljødirektoratet skal ha utøvet press på sauebønder for å slutte med sau på beite. Dette er ikke riktig.

I den situasjonen fra i sommer som er omtalt i saken, ønsket sauebonden et møte med Miljødirektoratet for blant annet å få informasjon om omstillingsordningen. Til dette møtet var også Rendalen kommune invitert, ettersom Miljødirektoratet mente at det kunne være i kommunens interesse.

Annonse

Kommunen hadde ikke anledning til å delta, og møtet ble holdt uten kommunens tilstedeværelse. Det er sauebøndene som selv bestemmer om de vil benytte seg av tilbudet om omstilling eller om de vil fortsette med saueholdet. Jeg kan derfor ikke se at det er grunnlag for å kritisere Miljødirektoratet for å ha en dialog med sauebønder som tar kontakt fordi de opplever store rovvilttap.

Omstillingsordningen er en frivillig ordning som skal bidra å redusere tap av sau og risiko for dyrelidelser i særlig utsatte rovviltområder. Ordningen gir gårdbrukere med gjentatte store tap av husdyr til rovvilt, mulighet til å be om omstilling til annen landbruksrelatert næringsvirksomhet. Ordningen ble innført i 2015, men har vært et av mange virkemidler også før dette.

Områdene nord i Østerdalen har i mange år hatt relativt høye tapstall. Det har vært en stor innsats med forebyggende tiltak som ekstra tilsyn, tidlig nedsanking og inngjerding. Det er brukt mye penger i samarbeid med beitebrukere.

Vinterjakt på ulv i Norge vil ikke kunne hindre tap av sau til ulv så lenge disse ulvene vandrer inn fra svenske ulverevir i løpet av våren og sommeren. Dette har i flere år vært tilfelle i de beiteprioriterte områdene nord i Østerdalen.

Neste artikkel

Trenden i norsk kornproduksjon må snus