Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Rødgrønt tungsinn bremser distriktene

Den største trusselen mot levende distrikt er de rødgrønnes svartmaling av Distrikts-Norge, skriver Ketil Solvik-Olsen i et debattinnlegg.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) går hardt ut mot de rødgrønne. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) går hardt ut mot de rødgrønne. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Lokalsamfunn som gjør seg avhengig av offentlige overføringer er ikke livskraftige i lengden. Likevel virker det som om både Arbeiderpartiet og Senterpartiet legger nettopp det til grunn når de kommenterer distriktspolitikk.

God distriktspolitikk handler ikke om å love størst mulig overføringer, men om evnen til å skape bærekraftig vekst og utvikling.

Den største trusselen mot levende distrikt er de rødgrønnes svartmaling av Distrikts-Norge. Ifølge Nationen skal Arbeiderpartiet nå løfte distriktspolitikken igjen. Angivelig fordi utviklingen nå går i feil retning og regjeringen knapt bryr seg. Begge deler er fullstendig feil.

Det siste Distrikts-Norge trenger er en ny dose rødgrønn politikk.

Forfallet går nå ned

Da Ap/Sp sist styrte landet forfalt infrastrukturen i distriktene. Nå vedlikeholdes den. Både innen vei og jernbane har bevilgningene blitt mer enn doblet. Forfallet går nå ned, ikke opp.

Det digitale klasseskillet mellom by og land var formidabelt under Ap/Sp. I 2013 hadde 95 prosent av Oslos befolkning tilgang til høyhastighets bredbånd.

I Finnmark var tallet 7 prosent. Nå er det 98 prosent vs. 82 prosent. På nasjonalt nivå er antall husholdninger helt uten basis internettilgang redusert fra ca. 90.000 til ca. 2.000.

Innen ekom er rammebetingelsene for markedsaktørene forbedret, og investeringene har skutt i været. Den statlige tilskuddsordningen er mer målrettet, slik at tilskuddene har økt kraftig i de fylkene med dårlig bredbåndsdekning, men gått ned i fylkene med god dekning. Regelverket for graving av kabler er harmonisert, til jubel fra næringen. Til motsetningen fra rødgrønn regjerings regelverk fra 2013, som ble kalt et "dødskyss" fra bransjen.

Rekord på rekord

Blir tungsinnet tatt på alvor vil, det være Distrikts-Norges største utfordring.

Annonse

Fra næring etter næring hører vi om positiv utvikling. Fastlandseksporten er rekordhøy. Vi hører om rekorder fra skogsnæringen, hvor de blant annet peker på regjeringens satsing på tømmerkaier, skogsbilveier og regelverk for kjøretøy. Rekordeksport fra fiskerinæringen. Det blir flere fiskere, ikke færre.

Det investeres stort i landbruket. Matproduksjon øker, selvforsyningsgraden blir bedre.

Det er vekst i fornybar energiproduksjon, og høyere tempo i behandling av småkraftsøknader og utbygging. Fruktbønder som merker at regjeringens liberalisering av cidersalg gir økte inntekter og vekstkraft. Turistnæringen blomstrer, og gradvis bedring i skatteregler, bedre infrastruktur og satsingen på luftfarten er viktige bidrag.

Det satses og investeres

Samtidig er kommuneøkonomien den beste på rundt 20 år. Stadig færre kommuner er under økonomisk administrasjon fra staten. Det satses og investeres.

Senterpartiets tungsinn er ment å fange misfornøyde velgere. Men når Arbeiderpartiet nå vil konkurrere med Sp, så bekrefter det at den rødgrønne konstellasjonen er Distrikts-Norges dårligste motivator. Blir tungsinnet tatt på alvor vil, det være Distrikts-Norges største utfordring.

I sin iver etter å svartmale regjeringen skaper de rødgrønne et helt feilaktig og negativt bilde av situasjonen i store deler av landet vårt. Dersom folk flest faktisk tror på deres retorikk, så kan det skremme bort gründere, investorer, bedriftseiere eller familier på jobbjakt.

Neste artikkel

Tidligere fylkesleder i Senterungdommen varslet om upassende seksuell oppførsel