Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Replikk Ukritisk kritikk

Biskop: Atle Sommerfeldt. Foto: NTB scanpix
Biskop: Atle Sommerfeldt. Foto: NTB scanpix

I kommentaren ”Hyrder og tullebukker” angriper Hans Bårdsgård biskop Atle Sommerfeldt i Borg bispedømme for å ville redusere bispedømmets klimagassutslipp ved å fjerne kjøtt fra menyen. Han kaller tiltaket for en ”kjøttfarse” - på sviktende faktagrunnlag.

Biskopens klimatiltak latterliggjøres blant annet ved å vise til en kommentar fra NMBU-professor Odd Magne Harstad om at Sommerfeldts kjøttkutt vil øke importen av mat og gi liten nettoeffekt på klimaet. Om det er uvitenhet som gjør at Bårdsgård støtter sitt utspill på en kommentar fra en forsker med sterke bånd til næringsaktører som Nortura og Animalia (som jobber for å fremme og øke kjøttforbruket i Norge) vites ikke. Men det er påfallende at anbefalinger fra solide faginstanser som FN og Miljødirektoratet overses. Det er bred faglig enighet om at redusert kjøttforbruk er et av de mest ressurseffektive tiltakene for å redusere klimagassutslipp (Miljødirektoratet, NIBIO, Bioforsk), det er samtidig et viktig tiltak for bedre dyrevelferd, folkehelsen, for å redusere helseutgifter og bidra til økt mattilgjengelighet i verden.

Den stadig økende importen av mat i Norge er tett knyttet opp mot vårt høye kjøttforbruk. Det er svært ressurskrevende å fôre opp husdyrene vi spiser hvor store deler av næringen og energien går tapt i prosessen. Over 40 prosent av fôret må importeres, deriblant over 200.000 tonn soya fra tidligere regnskogsområder i Brasil. I tillegg blir mye av de beste norske korndyrkingsarealene i dag sløst bort til å dyrke fôr til drøvtyggerne, samtidig som potensialet for øke produksjon av å de proteinrike belgvekstene erter og åkerbønner er stort.

Annonse

Biskopens bidrag til klimakampen er viktig og riktig, og gir mange positive ringvirkninger utover klimagevinsten. Han fortjener ros, ikke ris.

Neste artikkel

Den besværlige ammekua