Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Regjeringen forbereder skoleslakt

Skolenes landsforbund Rogaland er redd vi står framfor en massiv skolenedlegging i Norge. Kompetansekrav på barnetrinnet vil utradere mindre skoler i distriktene.

”Regjeringen vil vurdere innfasing av kompetansekrav i relevante fag.” Ja, slik heter det i regjeringens politiske plattform. Siden det allerede er kompetansekrav i nesten alle fag i ungdomsskolen, regner vi med at de må sikte til barnetrinnet (klasse 1-7).

Hvis en lærer må ha 30 eller 60 studiepoeng for å undervise i et fag, er det begrenset hvor mange fag en kan ha. På små og mellomstore skoler vil dette føre til at de bare kan tilby deltidsstillinger til de fleste lærerne. Det er rett og slett ikke nok timer i det enkelte fag til at de fleste lærere kan få fulltidsjobb. I likhet med folk flest, kan heller ikke lærere leve av deltidsstillinger. Små og mellomstore skoler vil derfor oppleve en lærerflukt uten sidestykke.

Annonse

Resultatet er at kommunen må slå sammen skoler til større enheter for å kunne tilby heltidsstillinger, og således være en attraktiv arbeidsgiver. For elevene betyr det at nærskolen legges ned, med den følge at de må bruke timevis på pendling til den nye, store skolen.Skolenes landsforbund Rogaland vil understreke at ingen forskning viser at pendling i timevis styrker elevenes læring og trivsel.

Vi vet at regjeringen ønsker sentralisering. Det har de vist gjennom å slå sammen fylker og kommuner, samt politireformen, nedlegging av lokalsykehus med mer. Nå frykter Skolenes landsforbund Rogaland at det neste som skal sentraliseres er skole-norge. Vi frykter hvilke konsekvenser dette vil få for elever, foreldre og bosettingsstrukturen i Norge.

Kompetansekrav kan høres tilforlatelig ut, men tenk over konsekvensene. Er det denne samfunnsutviklingen vi vil ha? Det ønsker ikke vi i Skolenes landsforbund Rogaland.

Neste artikkel

Har vi glemt hva vi lever av?