Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Regjeringen bør gi Hoksrud ulven i julegave

Klima- og miljøministeren skal i disse dager avgjøre hvorvidt det skal felles ulv innafor den omstridte ulvesonen eller ikke.

Forvaltningen av rovdyrstammene må flyttes til Landbruks- og matdepartementet, skriver Erlend Kvittum Nytrøen. Foto: Felix Andre Skulstad /Mostphotos
Forvaltningen av rovdyrstammene må flyttes til Landbruks- og matdepartementet, skriver Erlend Kvittum Nytrøen. Foto: Felix Andre Skulstad /Mostphotos

Samtidig har KrF gjort sitt veivalg klart, det er enighet om budsjettet og det skal nå forhandles om regjeringsposisjoner og statsrådenes arbeidsoppgaver. I den anledning burde FrP finne fram fjorårets valgløfte om å flytte rovdyrforvaltningen fra Klima og miljø- til Landbruks- og matdepartementet.

Dagens ordning hvor avgjørelser som omhandler rovdyr blir tatt av klima og miljødepartementet gir en virkelighetsfjern vurdering av konsekvensene av å ha store rovviltstammer i Norge. Det er verken det lokale skogmiljøet eller vårt felles klima som rammes hardest av rovvilt, det er beitenæringa og landbruket.

Gjennom en forvaltning styrt av Landbruks- og matdepartementet vil man få en mer helhetlig vurdering av hensynene og utfordringene knyttet til rovdyrforvaltningen. Det vil føre til at man i større grad kan koordinere forvaltningsansvaret med tiltakene landbruksdepartementet allerede har ansvaret for i de rovdyrrammede regionene.

Slik vil man ha gode muligheter for å redusere antallet drepte beitedyr, og utgiftene for staten vil gå ned.

På regjeringens egne sider står det at Klima- og miljødepartementet skal «ivareta helheten i regjeringens klimapolitikk». Det er vanskelig å se logikken i at rovdyrforvaltningen skal falle under denne beskrivelsen.

Vi har så store utfordringer med klimaet vårt både nasjonalt og internasjonalt at Klima- og miljødepartementet burde bruke all sin tid og ressurser på de store og viktige tiltakene som skal redde framtida vår.

Veibygging ligger under samferdselsdepartementet selv om det helt klart har store konsekvenser for klimaet og på lokalt plan kan true rødlista arter. Oppdrettsnæringa hører også til Nærings- og fiskeridepartementet, selv om det skaper utfordringer for viltlevende bestander og lokale økosystemer.

Dette viser at vi på andre områder tar næringa på alvor selv om det diskuteres store klima og miljøsaker. Det burde derfor være uproblematisk å flytte rovdyrforvaltningen, det er tross alt ikke en klimasak.

I valgkampen i fjor uttalte Frps landbrukspolitiske talsmann Morten Ørsal Johansen at Frp ville kreve å få flyttet forvaltningen av rovdyr fra Klima- og miljødepartementet til Landbruks- og matdepartementet dersom de fortsatte i regjering etter valget.

Nå har det gått over et år og vi er allerede midt inne i den andre regjeringsforhandlingen siden valget, da er det på tide at regjeringen følger opp en slik uttalelse.

Landbruks- og matdepartementet har kompetansen til å styre rovdyrforvaltningen, og klima og miljøministeren har ikke tid til å bli distrahert dersom vi skal halvere utslippene våre innen 2030. Derfor vil det gagne både økonomien, landbruket og klimaet dersom rovdyrforvaltningen blir flyttet til landbruksdepartementet.

Neste artikkel

Sp i revers