Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Propaganda med professorsignatur

Noralv Veggelands påstand om at Frp seiler under et falskt folkelig flagg og motarbeider våre egne velgere til gunst for elitene, er både latterlig og svært lite avanserte til å komme fra en så høyt utdannet mann.

Parlamentarisk nestleder i Frp, Helge André Njåstad. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Parlamentarisk nestleder i Frp, Helge André Njåstad. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

«Frp lurer sine tilhengere», skriver professor Noralv Veggeland i Nationen. Han mener at Frp-velgerne er så dumme at de verken forstår partiet de stemmer på, eller sitt eget beste.

I innlegget sitt lirer Veggland av seg en rekke feil og usannheter om Fremskrittspartiet. Siden Veggeland er professor i politikk er det vanskelig ikke å anta at hans desinformasjon formidles med overlegg, som et sjeldent simpelt eksempel på desinformasjon fra en helstudert røver.

Hovedtesen til Veggeland er at Frp ikke er populistisk fordi Frp egentlig er elitenes fordekte våpendrager. Eksemplene som trekkes frem for å underbygge påstanden er selektive, uriktige og kan ikke stå uimotsagt.

«[Frp] har vært nådeløs mot arbeidsfolk på alle fronter», hevder professoren. Nådeløs faktisk. Partiet som er tuftet på ombudsmannsrollen viser ingen omsorg, forståelse eller respekt for landets 2,6 millioner sysselsatte, må vite. For skattekuttene kommer bare de rike til gode, skal man tro Veggeland.

Med Frp i regjering har en vanlig familie fått om lag 10.000 kroner i skattelette. Selv faktisk.no har gitt oss rett i det. Det er mer enn noen få hundrelapper, som professoren later som. Om lag halvparten av personskattelettelsene har gått til personer med under 600.000 kroner i inntekt. Er dette eliten? Bedriftsbeskatningen er satt ned til 23 prosent. Det handler om å sikre arbeidsplasser gjennom å bedre norske bedrifters konkurranseevne. Vår politikk sikrer folk en jobb å gå til. Nådeløst?

Annonse

Bildet som tegnes av FrPs landbrukspolitikk er at vi prioriterer å legge ned små og mellomstore bruk, at vi sentraliserer og ikke hjelper kriserammede bønder i tørketider. Fakta er at fra 2014 til 2015 økte antall heltidsbønder med 183 til 4727. Under Frp fra 2013-2015 har antall heltidsbønder økt med 1,7 prosent, som tilsvarer 79 personer. Mens fra 2005-2013 ble det 4164 færre heltidsbønder, en reduksjon på 47 prosent!

Dessuten er det en dramatisk reduksjon i antall nedleggelser i små og mellomstore landbruk sammenlignet med forrige regjering.

Professor Veggeland bedriver også en real faktaforskyvning når han hevder kriserammede bønder ikke får hjelp. Foreløpige prognoser indikerer at bønder i år vil søke erstatning fra staten på over 1 milliard på grunn av tørken. Det er et rekordhøyt beløp de etter alle solmerker vil få innvilget. Nådeløst?

Kritikken mot vår helsepolitikk er helt malplassert. Igjen hevdes det at rike mennesker får raskere og bedre behandling enn de med dårlig råd. Det riktige er at fra 1. tertial 2013 til 1. tertial 2018 gikk den gjennomsnittlige ventetiden ned med 16 dager. Reduserte ventetider og økt valgfrihet (gjennom reformen Fritt behandlingsvalg) bidrar til å redusere behovet for private helseforsikringer og framveksten av et todelt helsevesen. Nådeløst?

Og på toppen mener professoren at vi er «hatske» og «fremmedfiendtlige». Med disse smålige merkelappene forsøker han selv å piske opp en hatefull stemning mot partiet og våre tilhengere. Slikt preller av på våre velgere. De vet sitt eget beste langt bedre enn Veggeland, og de stemmer Frp fordi de ønsker et samfunn med vekst og bærekraft til å ta vare på velferden for generasjonene som kommer.

Veggelands påstand om at Frp seiler under et falskt folkelig flagg og motarbeider våre egne velgere til gunst for elitene, er både latterlig og svært lite avanserte til å komme fra en så høyt utdannet mann. Men for en Frp’er er vås vås selv om det er signert med fin tittel.

Neste artikkel

Straumprisane til nye høgder og rekordar!