Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Politisk moral, soldatenes liv

Flybåren: Helikoptre som skal forsvare nord, bør trene i nord, skriver innsenderne. Foto:Stian L. Solum/Scanpix.

Rikets sikkerhet er et politisk ansvar. Soldatenes sikkerhet er samtidig et tungt moralsk ansvar. Stortinget må snart ta en politisk – og moralsk – avgjørelse: Skal det sikre at Hærens soldater får beholde sin livreddende, militære og spesialtrente, helikopterstøtte i nord, eller skal også resten av helikoptrene flyttes sørover? Skal Stortinget kun styre etter økonomiske rammer, eller skal de folkevalgte også ta et moralsk ansvar?

Stortinget stiller som krav at våre soldater skal kunne kjempe i krig. Da har Stortinget også en soleklar – politisk og moralsk – plikt til å sørge for at soldatene alltid har den trening og utrustning, den sikkerhet, de til enhver tid trenger, og fortjener.

Stortinget skal styre hovedinnretningen av Forsvaret. Vi folkevalgte skal helst ikke blande oss inn i hvordan militære oppgaver løses. Med mindre vi må, fordi vi plikter å ta et overordnet ansvar, og særlig når det handler om våre soldaters liv og helse.

Stortinget kan ikke kun ta stilling til langtidsplaner, regneark eller budsjetter. Folkevalgte må tørre å foreta selvstendige vurderinger og kloke valg, selv om de – som det blir hevdet, dog med begrenset etterrettelighet – går på tvers av såkalte fagmilitære råd.

Annonse

Stortinget må forstå hva det vedtar, hvis det følger forslaget: Flyttes de resterende ni Bell-helikoptrene fra Bardufoss til Rygge vil ikke Hæren lenger ha dedikert helikopterstøtte, som er vesentlig for realistisk trening på krig – med livreddende støtte – i fred.

Stortinget må ikke akseptere en løsning som svekker sikkerheten. Den helikopterstøtten som er helt avgjørende i krig, må trenes i fred – med de maskiner og det personell som skal settes inn i krig; med hærstyrkene de skal støtte, der disse er: I Troms.

Stortinget vil snart behandle vår framtidige landmakt. Helikopterspørsmålet er, helt unødvendig, blitt et betent spørsmål. Setter Stortinget soldatenes sikkerhet foran politiske prinsipper kan vi få en trygg, tverrpolitisk – og kanskje enstemmig? – løsning før jul!

Neste artikkel

Kvinne er kvinne verst