Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Politisk kortslutning fra Søviknes

For ACER: Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp). Foto: Ketil Blom Haugstulen
For ACER: Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp). Foto: Ketil Blom Haugstulen

Olje- og energiministeren prøver i Nationen 30. januar så godt han kan å kamuflere hvordan ACER skal te seg hvis Norge skal slutte seg til EUs energiunion. Han bortforklarer fakta. «ACER har ikke lovgivende myndighet i EU, men er en premissleverandør i EUs energipolitikk og utvikling av lovverk», skriver Søviknes.

Saken er den at ACER ikke bare har en rådgivende rolle. ACER har også håndhevings- og vedtaksmyndighet, som griper inn i nasjonal kontroll med energisektoren. Regjeringen vil at dette også skal gjelde Norge gjennom EØS-avtalen, og da slik at ACERs vedtak formelt går via overvåkningsorganet ESA.

Det er noe helt annet enn det Søviknes prøver seg på. ACER skal altså overvåke både nasjonale reguleringsmyndigheter og systemoperatører i EU-landa, tilsvarende NVE og Statnett. Hensikten med overvåkingen er å påse at EUs regelverk, merk EUs regelverk, for elektrisitets- og gassmarkedet følges og gjennomføres!

ACER har vedtaksmyndighet på flere områder. Forordningens artikkel 7 gir ACER myndighet til å treffe vedtak om tekniske spørsmål der det følger a energimarkedspakkens regler. Artikkel 8 gir ACER myndighet til å avgjøre saker der det er uenighet mellom de nasjonale organene eller byrået mener det et manglende regime for tilgang til grensekryssende infrastruktur.

Annonse

EU vil gi Norge en plass ved bordet i ACER, men uten stemmerett. I tillegg forutsetter EU at Norge skal finne seg i alt ACER vedtar, og det er ikke småtterier, som Søviknes prøver å framstille det. EU krever at reguleringen i Norge skal overtas av en ny reguleringsmyndighet (RME), som skal skilles ut fra NVE og skal være helt uavhengig av nasjonale myndigheter. RME skal altså være helt avhengig av alt ACER bestemmer!

Søviknes bør fortelle den fulle og hele sannhet!

Neste artikkel

Nadine (27) er fra Oslo og politiker for Senterpartiet: – Jeg har aldri følt meg fremmed eller annerledes