Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Politikersvikt

Kritiseres: Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V): Foto: NTB Scanpix

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen føyer seg inn i en lang rekke med kunnskapsløse toppolitikere, som omsetter sin ødeleggende og respektløse politikk på tvers av bygdefolks ønske om å leve i et harmonisk og trygt liv på bygdene, i tråd med tidligere generasjoners kunnskap og tradisjoner! Rovdyrforvaltning uten lokal deltakelse i forvaltningen og uten menneskenes følelse av lokalt eierskap vil aldri fungere.

I Nationen ser jeg bilde av ministeren med favnen full av såkalte ulvevalper, uten noen som helst beskyttelsesdrakt, ikke en gang hansker har han på seg. Når disse toppolitikerne kommer på befaring i industribedrifter, deles det ut hjelmer, kjeledresser og annet sikkerhetsutstyr. Slik er det ikke i rovdyrland, der går alle ting an.

Annonse

I Romania 1979-88 fikk 8500 personer sykehusbehandling mot dvergbendelorm. Dødeligheten lå på 6 prosent. Her er det snakk om ulvens dvergbendelorm. Eggene er lette og flyktige og spres med vinden der ulven beveger seg. Spørsmålet blir da: Hvor sikre er myndighetene på at ulven er fri for dvergbendelorm i Norge? Er alle ulver undersøkt? Ulven i Norge, er den vaksinert mot dvergbendelorm, slik loven sier at hunder, som passerer den norske grensen, skal være?

På Svalbard er det utbrudd av rabies. Her vaksineres dyr og mennesker.

På Dagsrevyen her om dagen så jeg den siste beitebrukeren i Geiranger, som gir opp dyreholdet på grunn av jerv. Det betyr at et område med verdensarvstatus ganske fort gror igjen. Hva vil det bety for omdømmet i dette området, spesielt med reiselivsnæringen, når verdensarvstatusen fjernes? Vi er rett og slett i ferd med å skyte oss selv i foten.

Neste artikkel

Turistene serveres myter og landskapsvoldtekt