Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Polemikk på varme dager

Vi ønsker at oppdrettsnæringa skal bidra mer til fellesskapet, og skape arbeidsplasser og verdier langs hele kysten. Men vi ønsker å forsikre oss om at vi gjør det på en ordentlig og riktig måte.

SV-representanten Torgeir Knag Fylkesnes plages visst i sommervarmen. Under overskriften «Lojalitet på varme dager» i Nationen koker det over for ham i det han langer ut mot Arbeiderpartiet med en rekke usaklige beskyldninger.

Det faller åpenbart Fylkesnes tungt for brystet at Arbeiderpartiet ikke støtter forslaget han har framsatt om produksjonsavgift for oppdrettsbransjen, men ønsker å innhente mer kunnskap før vi konkluderer. Dette burde ikke overraske noen. Arbeiderpartiet har en lang tradisjon for å bygge politikken vår på grundig kunnskapsinnhenting.

Når vi innhenter informasjon, er det viktig å snakke med dem som blir berørt av vedtakene vi gjør. Derfor har vi snakket med mange: blant annet representanter for kystkommunene, LO, Fellesforbundet, Norsk Nærings- og Nytelsesarbeiderforbund, Norsk Industri og Sjømat Norge. Å kalle disse for «lakselobby» får stå for Fylkesnes’ regning.

Fylkesnes vet godt at vi er enige i sak. Vi ønsker at oppdrettsnæringa skal bidra mer til fellesskapet, og skape arbeidsplasser og verdier langs hele kysten. Men vi ønsker å forsikre oss om at vi gjør det på en ordentlig og riktig måte. Derfor syns vi det er en god idé å få saken godt og grundig utredet, slik at vi kan fatte en klok beslutning.

Behandlingen i næringskomiteen resulterte i bred enighet om dette. Ap, Høyre, Frp, Venstre og KrF står sammen om at regjeringen skal ta initiativ til å nedsette et utvalg som skal utarbeide en offentlig utredning (NOU), der ulike former for beskatning av havbruksnæringa vurderes, som produksjonsavgift og grunnrenteavgift/ressursrenteavgift.

Annonse

Vi er også enige om å sikre forutsigbare årlige inntekter til havbrukskommunene, samtidig som konkurransesituasjonen til havbruksnæringa skal vurderes. Utredningen skal også se på hvordan ulik beskatning påvirker sysselsetting og foredling i Norge, samt utenlandsk eierskap.

Kystkommunene skal være representert i utvalget, det samme skal representanter for arbeidstaker- og arbeidsgiversida.

Fra Arbeiderpartiets side er vi svært tilfreds med dette vedtaket. Det samme er Kystkommunene, som representerer folka som bor langs kysten der merdene er. Også fagbevegelsen, arbeidsgiverorganisasjonene og Sjømat Norge er fornøyde. Den eneste som er misfornøyd, ser ut til å være Torgeir Knag Fylkesnes.

Når gradestokken bikker 30 pluss i skyggen, fyrer Fylkesnes videre av ei kraftsalve mot Arbeiderpartiets håndtering av luftambulansesaken. Også her er han misfornøyd for at ikke vi vil danse etter hans symbolpolitiske pipe.

I stedet for å bruke tida på spill og karakteristikker, sørger Arbeiderpartiet for at det er mulig å få flertall for en instruks til statsråden om å gjenopprette tryggheten for liv og helse. Det fortjener befolkningen i nord. Luftambulansetjenesten er deres sykehus på vinger når det er langt til nærmeste sykehus.

Vi som står på samme side i politikken, burde avstå fra å drive et uverdig spill mot hverandre, og heller holde sammen for å skape gode flertall. For det er flertall som skaper endring, framgang og politikk. Polemikk og tom retorikk gjør det ikke.

Neste artikkel

Har vi glemt hva vi lever av?