Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Plantebasert kosthold er bra for alle

Et mer plantebasert kosthold i Norge er bra for alle, inkludert for norsk landbruk.

Et plantebasert kosthold er bra for alle, skriver innsenderen. Foto: Benjamin Hernes Vogl
Et plantebasert kosthold er bra for alle, skriver innsenderen. Foto: Benjamin Hernes Vogl

Er det sant at det vil være negativt for norsk landbruk og selvforsyning hvis stadig flere nordmenn spiser mer plantekost og mindre kjøtt og meieriprodukter? Jeg får inntykk av at Nationens kommentator Hans Bårdsgård mener dette på alvor i kommentaren 7. juli.

Interesse for og etterspørselen etter plantekost øker i hele verden, og det er bare bra at Norge ikke er noe unntak.

Flere sentrale aktører og forskere støtter overgang til en mer plantebasert matproduksjon i Norge. Allerede for over ett år siden startet Nofima, Nordens største næringsrettet matforskningsinstitutt, i samarbeid med blant annet NBMU og Statens institutt for forbruksforskning, et prosjekt som heter Food Pro Future. Prosjektet har som formål å utvikle en kunnskapsplattform for optimal produksjon og utnyttelse av norske proteinrike vekster, og vil rette oppmerksomheten mot vekster som kan dyrkes under norske forhold, blant annet belgvekster og havre.

På Nofimas nettsider står følgende: «Plantebaserte proteinrike produkter er helt sentrale i skiftet mot et mer bærekraftig kosthold med reduserte miljøavtrykk og bedre helse for store befolkningsgrupper. Kunnskapsplattformen vil gjøre det mulig å produsere bærekraftige plantebaserte produkter av høy kvalitet, hvilket gir muligheter for økonomisk gevinst både i landbruket og i matindustrien.»

I rapporten «Status og potensial for økt produksjon og forbruk av vegetabilske matvarer i Norge» konkluderer Nibio med følgende: «… mesteparten av arealet med fulldyrket eng i Norge kan brukes til produksjonen av poteter og de viktigste grønnsakene (kål, kålrot og gulrot).» .

Forsker ved Nordlandsforskning Bjørn Vidar Vangelsten leverte nylig en mastergradoppgave som konkluderer med at overgang til større forbruk og produksjon av norsk planteksot vil gjøre Norge mer selvforsynt.

Nordisk ministerråd konkluderer i en rapport fra 2017 «Future Nordic Diets. Exploring ways for sustainably feeding the Nordics» med at et mer plantebasert jordbruk i Norge både er mulig og bærekraftig.

Også seniorforsker ved CICERO Senter for klimaforskning Bob van Oort skriver følgende i en kronikk i Nationen: «Å legge om til et mer plantebasert kosthold som er bedre for klima, bedre for helsen og bedre for matsikkerheten er også nødvendig».

Og når det gjelder kosthold, så er det for lengst anerkjent, blant annet av Helsedirektoratet, at vegetarkost kan gi flere helsefordeler. Allerede for snart fire år siden uttalte Helsedirektoratet at til og med barn som lever på vegansk kosthold, vokser og utvikler seg normalt (riktig nok behøver man kunnskap, noe som er lett tilgjengelig på Helsenorge.no, og tilskudd av vitamin B12).

Det er altså gode naturgitte muligheter i Norge for å dyrke mye mer av sunne, norske råvarer. Hvorfor ikke bare være glad for den økende etterspørselen, samt å være stolt av sunn og bærekraftig norsk plantekost?

Jeg ville ønske at Nationen kunne oppdatere seg på ovennevnte og se opp mot framtiden. Og hvem vil vel spise kålrot? Med noen enkle grep kan industrikjøkken forvandle kålrot, grønnkål, gulrøtter, havre, bygg og erter til sunne vegetarburgere. Litt krydder og rapsolje vil fikse smaken, slik at langt fra alle klarer å forstå at det er vegetarburger og ikke kjøttkake.

Neste artikkel

Matproduksjon, bærekraft og samfunnsansvar