Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Pensjoner i Felleskjøpet Agri

Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Tidligere administrerende direktør i Felleskjøpet Agri, Pål Tajet, har ifølge Nationen, vunnet fram i retten på at han har krav på en pensjon justert etter den til enhver tids gjeldene lønn for sittende direktør. Dette bekrefter nok en gang det faktum at jo mer misfornøyd et selskap er med sin direktør jo beder betingelser får han.

Pål Tajet gikk som kjent på dagen. Årsaken kan en bare spekulere i, men Tajet var altså i en situasjon hvor han mente å ha krav på en pensjon bedre enn alle andre direktører i landbrukssamvirket. Hva han fikk har ikke undertegnede den minste greie på.

Annonse

Det finnes imidlertid et knippe tidligere direktører i landbruket som lever godt med en pensjon på 66 prosent av den lønn de hadde på fratredelsestidspunktet.

Ved bruk av mye over en million i advokatutgifter på Tajets pensjonssak, har en i alle fall fått vist omverden hvilken type Pål Tajet var og er.

Ja, hva var egentlig sluttvederlaget, var det flere årslønner og en svært tidlig pensjon fra lenge før fylte 60 år?

Om FKA tapte saken aldri så mye, så er det Pål Tajet som sitter med skammen. For å kompensere for den må en selvsagt ha næringslivets høyeste pensjon.

Neste artikkel

Nå skal du høre