Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

OVFs tomtefestekjør

Stor eier: OVF er 8. største grunneier i Norge. Foto: OVF
Stor eier: OVF er 8. største grunneier i Norge. Foto: OVF

I en kronikk 7. juli hevder Ole Wilhelm Meyer at Opplysningsvesenets fonds virksomhet «Bygger bro mellom børs og katedral». Det som i hvert fall er sikkert er at fondet med stort hell bygger en solid mur mellom seg og sine viktigste bidragsytere, nemlig tomtefesterne. Dette har gitt fondet et dårlig omdømme både hos private tomtefestere og mange av landets kommuner.

Landets tomtefestere har til fulle fått føle OVF sin iver i å forvalte sine verdier. Endringene i lov om tomtefeste i 2015 var en gavepakke for OVF. Det er dessverre mange festere som har kjøpt hus og hytter i forvissning om at festeavgiften ikke ville øke mer enn utviklingen i konsumprisindeksen, slik de fleste også har nedfelt i sine avtaler. Mange får dermed sjokk når festeavgiften øker på grunn av lovendringen. Svært mange får en mangedobling av avgiften.

OVF viser hvor galt det kan gå når lovverket ikke klarer å beskytte tomtefesterne. Aviser rundt om i landet skriver om festeavgifter som blir mangedoblet over natten. Et eksempel på dette er på Romerike, der avgiften i lengre tid har ligget på 400–500 kroner per år. OVF mener at alt fra 11.000 til over 20.000 kroner årlig, avhengig av størrelsen på tomta, er rimelig festeavgift. (Tomtefesteren nr. 1/2015).

Det er ikke bare enkeltmennesker som berøres. I Dagbladet 9. september 2015, skriver Line van Gemert, kommunestyrerepresentant i Lyngen:

«OVF et stort problem for samfunnsutviklingen, bolysten og etableringen av næringsvirksomhet i kommunen. Lyngen Høyre vil derfor jobbe for en lovendring, for å fjerne dette «fortidsgufs», (min kommentar: dvs. Tomtefesteordningen) slik at den enkelte kommune enklere og selv kan videreutvikle eget lokalsamfunn"...

Annonse

Senest for et par uker siden tapte Nannestad kommune en sak hvor de forsøkte å viderefakturere OVF sin økning i festeavgiften til sine viderefestede tomtefestere. Kommunen sitter nå igjen med en ekstra utgift som de nok ikke hadde regnet med da de festet tomteareal fra OVF for boligbygging.

Vi kan ikke gi OVF skylden for Regjeringens dårlige og mangelfulle håndverk ved lovendringen i 2015, men vi er kjent med at OVF i mange tilfeller håndterer reglene firkantet. Ofte sendes nye krav på oppregulerte festeavgifter uten forutgående varsling eller nøytral takst av tomteverdiene. Begrepet føydalisme ligger ikke så langt unna!

OVF er en gjenganger ved henvendelser til Tomtefesterforbundet. På grunn av fondets firkantede holdninger, vil også mange saker ende i rettsapparatet. Det er verken fondet, festere eller rettsapparatet tjent med! Når man i tillegg legger seg ut med mange kommuner, må det til slutt ende galt! Vi håper fondets holdninger til sine kunder endrer seg til det bedre før Stortinget må gripe inn!

Neste artikkel

Statskog vil ikkje selja eigedom: – Den har ingen verdi om ikkje Ann-Mari driv den