Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Overproduksjon er politisk styrt, Skjelstad!

Får kritikk: Venstres André N. Skjelstad. Foto: Venstre

Den mørkeblå regjeringen signerte sin første jordbruksavtale i 2014. Vi opplevde en avtale som åpnet slusene for større driftsenheter, og der økonomiske virkemidler ble overført fra små og mellomstore gårdsbruk til de store. Og konsekvensene begynner vi nå å se konturene av. Vi har små muligheter til å eksportere mat fra landbruket, og følgelig produserer vi for vårt eget forbruk og marked. Det betyr at når noen øker produksjonen, må andre redusere hvis overproduksjon skal unngås.

I ulike medier får vi beskrevet Venstres Andre Skjelstads syn på overproduksjonen i norsk landbruk. Skjelstad sier til Nationen: «Det er ikkje til å kome frå at ein del av oss over tid har vore bekymra for det som skjer».

Jeg vet ikke hvor lenge bekymringen har plaget Skjelstad, men som ansvarlig politiker burde han ha fulgt opp det ubehag det må være å gå med bekymringer. Han var en av regjeringens støttespillere da frisleppet kom i 2014 og som bidro til at regjeringen kunne vedta en av de største overgrep mot et stort flertall av norske matprodusenter.

De økonomiske forskjellene per årsverk internt i landbruket er nå på et svært høyt nivå. Politikken gir som resultat at det stimulerer til videre økt volumproduksjon; flere produksjoner vil trolig oppleve overproduksjon i tida som kommer og der de små og mellomstore brukene, som er spesielt viktig for distriktslandbruket, vil avvikle matproduksjonen.

Annonse

Hva kan vi forvente av Venstre framover? Skjelstad er nå en del av den regjeringen som partiet hans for kort tid siden beskrev som uaktuell å regjere sammen med. Jeg kan ikke se at den nye regjeringens felles erklæring har forslag som kan redusere overproduksjon og forbedre intern inntektsutjamning – snarere tvert imot.

Beklager Skjelstad. En framtidsrettet løsning får vi neppe med en mørkeblå regjering med Venstre som haleheng. Skjelstad blir en del av problemet – ikke løsningen.

Neste artikkel

Unge Venstre: – Det viktigste er å redusere etterspørselen av kjøtt