Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Omkamp på jordbruksmeldinga

Erklæring: Fra regjeringsforhandlingene på Jeløy. Foto: NTB scanpix

I Jeløyaerklæringa presenterer regjeringa sin landbrukspolitikk for de neste fire åra. I erklæringa heter det blant annet at de vil gi bonden større næringsfrihet. De vil ha inntektsutvikling i jordbruket forutsatt lav kostnadsutvikling, produktivitetsforbedring og markedstilpassing. Målet er at inntektene for bonden i størst mulig grad skal komme fra markedet.

Dette er omkamp fra regjeringas side. I behandlinga av stortingsmelding nr 11 (2016-2017) «en fremtidsrettet jordbruksproduksjon» fikk Frp-statsråden lite gjennomslag for sin politikk, men det velger den nye regjeringa å se bort fra.

Av beredskapshensyn og av hensyn til kulturlandskap, biologisk mangfold og det grønne skiftet ønsket flertallet på Stortinget en økt jordbruksproduksjon basert på norske ressurser over hele landet. Det oppnår man ikke ved større næringsfrihet og størst mulig inntekt fra markedet. Markedet tar ikke hensyn til ulik topografi, klima og bruksstørrelse. Markedet gir den sterkeste rett.

Annonse

Det er som å arrangere boksekamp uten vektklasser.

Neste artikkel

– Mat og Landbruk er en viktig møteplass