Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Om «pøbelulv» og annen fantasiulv

Det finnes neppe noe annet sted på kloden der en har bedre dokumentasjon på det genetiske opphavet til en ulvebestand enn den som i dag finnes i Skandinavia. For den som er interessert, er en rekke publikasjoner skrevet av framstående genetikere og andre fagfolk, lett tilgjengelig. Mange av dem på nettet via Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Eller man kan fortsette å leve i sin egen verden, som Gunnar Gundersen, som vil ha folk til å tro at ulven som vi nå har er er en så spesiell «pøbelulv» at det vil være i strid med Naturmangfoldloven å la den leve her!

Jeg er selv ikke for mest mulig ulv slik endel av de mest ihuga ulvevennene er. Vernesiden overdriver faren for utrydding av ulven gjennom de fellingstillatelse som er gitt. Men man bør ikke forkvakle diskusjonen med påstander om at vi har ulven her er et fremmed art som er i strid med Naturmangfoldloven.

Annonse

Genetiske variasjoner vil det, heldigvis, alltid oppstå innenfor arter og underarter. Og det er logisk at en eller noen innvandrede ulver lettere setter tydeligere genetiske spor etter seg i perioder med en svært tynn bestand, enn i perioder med store bestander.

Neste artikkel

– Helt sjukt å oppleve slik støtte