Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Om dyrevernmerking

Er det nye dyrevernmerket nøytralt og uavhengig?

Merete Furuberg, jordbruksoppgjøret 2018
Merete Furuberg, jordbruksoppgjøret 2018

Denne merkeordningen er ikke forankret i uavhengige fagmiljøer.

Dyrevernalliansen får åtte millioner kroner av Rema. Er Dyrevernalliansen oppkjøpt av private kapitalinteresser?

Bonden må betale beløp i størrelsesorden 10.000 kroner hvert år for å være med og bruke merket og for sertifisering. I tillegg må bonden betale en del av sin omsetning til Dyrevernalliansen.

Annonse

Baltic Control Limited (en multinasjonal bedrift) skal foreta sertifiseringen. Dette er business!

Dyrevernalliansen skal ha ros for å arbeide for dyrevelferd. Der er vi enige. Norsk Bonde- og Småbrukarlag arbeider hver dag for forbedret dyrevelferd. Det gjør vi blant annet gjennom videreutvikling og forbedring av KSL – Kvalitetssystemet i landbruket og Matmerk – som er uavhengig. Der er det samhandling med Arbeidstilsyn og Mattilsyn. Dyrevelferdsprogrammer utviklet i samarbeid med universitetsmiljø – dvs. uavhengig forskning, ligger til grunn.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er opptatt av at majoriteten av norske husdyr har god dyrevelferd. Bondens kunnskap, holdning og adferd er viktig.

Dyrenes ve og vel og god dyrevelferd er for viktig til at det skal bli en kommersialisert business for de få! Dyrevelferden må løftes hos alle bønder og for alle dyr i landet!

Neste artikkel

Hvorfor er ikke sjømat festmat for barn?