Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ola Borten Moes klimapolitikk

Vi håper bondeorganisasjonene overser Ola Borten Moes råd og fortsetter å være pådrivere for reelle kutt i klimagassene.

Årets sommer i Sør-Norge har vært tørr. Foto: Siri Juell Rasmussen
Årets sommer i Sør-Norge har vært tørr. Foto: Siri Juell Rasmussen

Etter årets tørkesommer har alle fått med seg at klimaendringer påvirker landbruket. Mer underkommunisert er det kanskje at landbruket er en av få næringer der klimagassutslippene er redusert de siste årene.

Senterpartiet ynder å fremstille seg som landbrukets parti. Nå har nestleder og oljegründer Ola Borten Moe hostet opp fem klimatiltak han mener bondeorganisasjonene må kreve når de skal forhandle om frivillige klimakutt. Listen inneholder to tiltak uten effekt og tre tiltak med negative effekter for miljø og klima. Trist.

Det første Borten Moe krever er at karbonet som bindes i tilvekst i skog skal regnes med i klimaregnskapet og deler av dette legges til landbruket. Det kan man naturligvis gjøre, men dette er bokføring, ikke klimatiltak. Det er fint å være for bedre skjøtsel av skog, men når partiprogrammet også taler for gjødsling av skog vil enhver naturverner steile. 90 % av karbonet i skogen ligger i bakken.

Annonse

Punkt nummer to er ikke overraskende å skyte flere rovdyr. Vi er enige i at beiting er bra, men når Borten Moe skriver at ”vår mest klimavennlige produksjon er kjøttproduksjon basert på beiting” er det direkte feil. Vi har allerede overproduksjon og spiser allerede for mye rødt kjøtt. Hva man enn måtte mene om rovdyr, å fjerne dem er ikke noe klimatiltak.

Forslag nummer tre er det mest alvorlige: tillate mer oppdyrking av myr. Norges myrer er våre største karbonlagre. Når de dyrkes opp frigjøres store mengder klimagasser. Som klimatiltak har det samme effekt som å brenne regnskog: veldig negativ.

Forslag nummer fire lukter vikarierende argument lang vei: stanse avviklingen av pelsdyrnæringen. Det er ingen overraskelse at Sp er for pelsdyrnæringen, men mener de virkelig at dette er en av de fem viktigste klimatiltakene i landbruket?

Det siste forslaget er egentlig godt: Bedre tilstanden på norsk jord. Borten Moe nevner grøfting, men det finnes også andre metoder for å øke både produksjonen og karbonbindingen i jorda. Likevel, dette forslaget kunne vært greit hvis ikke Borten Moe hadde slengt på en kommentar om at matproduksjon må gå foran kantvegetasjon. Det vitner om at han ikke helt har forstått viktigheten av kantvegetasjon rundt jorder både for det biologiske mangfoldet og for å hindre avrenning av fosfor og nitrogen.

Vi håper bondeorganisasjonene overser Borten Moes råd og fortsetter å være pådrivere for reelle kutt i klimagassene. De kan for eksempel kjempe for støtteordninger for solcellepanel på fjøs eller biogassanlegg basert på husdyrgjødsel.

Neste artikkel

Bønder som ikke kan regne