Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Økonomien i mjølk, storfekjøtt og korn

Spørsmål til Norges Bondelag ved Lars Petter Bartnes.

En artikkel i Nationen den 18. mai hadde overskrifta: «Gir ubalanse skylda for at bønder sakker akterut», og her står det blant anna: «Bartnes seier seg mest nøgd med prioritering av korn.» Undertegnede er glad for at Bartnes og Bondelaget er opptatt av å prioritere korn, det er absolutt på tide. Men når en ser på hva som har skjedd i løpet av jordbruksforhandlingene i år, kommer uttalelsen til Bartnes i et underlig lys.

I jordbrukets opprinnelige krav foran årets jordbruksforhandlinger var det et forslag om å øke prisen på fôrkorn med 8 øre og matkorn med 10 øre. I tillegg var forslaget å øke arealtilskuddet med 18 kr. pr dekar. I statens tilbud var forslaget også å øke prisen på fôrkorn med 8 øre og matkorn med 10 øre. Og i tillegg foreslo staten å øke arealtilskuddet med 40 kr. pr dekar. Mange kornbønder har i flere år reagert på at bondeorganisasjonene har vært svært beskjedne med å kreve økte inntekter til korndyrkerne, og i år tilbød staten mer enn det jordbrukets organisasjoner forlangte. Dette er svært spesielt. I motsetning til bondeorganisasjonene, har staten forstått at dersom det skal dyrkes korn her i landet, må økonomien være slik at det er interessant for gardbrukerne å dyrke denne veksten. Dersom Bondelaget virkelig er opptatt av å prioritere korn, hvorfor ble det da ikke stilt større krav til økning av kornpris og arealtilskudd ved jordbrukets opprinnelige krav?

Annonse

I år ble det innført et nytt tilskudd til små og mellomstore mjølkebruk. Formålet med dette tilskuddet er å bevare mindre mjølkeproduksjonsbruk. Samtidig veit vi at forbruket av mjølk generelt går nedover, og at vi i løpet av noen få år må avvikle osteeksporten. Bare avviklingen av denne eksporten vil redusere behovet for mjølk med vel 8 prosent. Samtidig importerer vi betydelige mengder storfekjøtt og korn. Burde det ikke da være naturlig å stimulere mjølkeprodusentene til å legge om til ammeku eller korn? Vi trenger å øke produksjonen av korn og storfekjøtt, og vi trenger å redusere mjølkeproduksjonen. Vil Bondelaget til neste år kunne gå inn for å innføre en lignende tilskuddsordning for ammekyr som den som i år ble innført for mjølkeku?

Neste artikkel

Bondelagsleiar til Bollestad: – Me må gjera landbruket attraktivt før det er for seint