Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Også dyrevelferdsloven skal følges

Ansvar: Du skal ikke ta på dei ansvar for dyr, om du ikke kan sikre gode forhold for dem, skriver Une Aina Bastholm. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix
Ansvar: Du skal ikke ta på dei ansvar for dyr, om du ikke kan sikre gode forhold for dem, skriver Une Aina Bastholm. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

Kan en stortingsrepresentant støtte sivil ulydighet? Etter at jeg oppfordret til å støtte fire personer som tok seg ulovlig inn på en minkfarm og avdekket vanskjøtsel av dyr, har jeg fått flere motsvar. To har kommet fra tillitsvalgte i Norges Pelsdyralslag. Jeg svarte den første i denne kronikken. To andre har kommet fra Nationens kommentator Hans Bårdsgård og Bondelagets leder Lars Petter Bartnes.

Pengestøtten jeg oppfordret til, går til erstatningskravet på 553.000 kroner som varslerne er idømt etter et sivilt søksmål fra minkoppdretteren, som også er leder for Rogaland og Hordaland Pelsdyralslag. Erstatningen skal dekke advokatutgiftene hans, samt utgifter til smittetesting etter at varslerne hadde vært på farmen. Testene fant ingen smitte.

Hvorvidt det er riktig av meg å oppfordre til pengestøtte til fredelig, sivil ulydighet, er et spørsmål om etikk, og om forventninger til folkevalgte. Loven forbyr ikke en slik oppfordring, heller ikke for stortingsrepresentanter. Det sagt, er jeg blant dem som mener at vi folkevalgte skal være ekstra omhyggelige med verdiene vi fremmer, også når det er innenfor loven.

Min oppfordring til pengerulling betyr verken at jeg mener varslerne ikke skulle fått dommen, gitt dagens regler, eller at pelsbonden ikke bør få erstatning, gitt rettens dom. Men varslerne har avdekket vanskjøtsel av dyr på en farm som har alle forutsetninger for å være profesjonelt drevet. Vi som mener at slik dokumentasjon av skjulte og strukturelle forhold er nødvendig for den offentlige debatten om dagens regler og tilsyn, bør også stille opp (og bla opp) når varslerne nå har fått et erstatningskrav.

Både Nationens kommentator og Bondelaget argumenterer med at pelsdyroppdrett er ei lovlig næring, og mener jeg bidrar til å legitimere lovbrudd. Men varslerne har ikke angrepet virksomheten eller ødelagt eiendom. De har verket skadet mennesker eller dyr. De har fredelig dokumentert ulovlig dyrehold. Sakens kjerne er at begge parter har brutt loven, men med svært ulike hensikter.

Etikk er mer komplisert i virkeligheten enn i teorien. Både Bårdsgård og Bondelaget gjør det lett for seg selv ved å ikke forholde seg til de faktiske lovbruddene som ble dokumentert på minkgården i 2013. Minkoppdretterens egen veterinær har bekreftet i retten at det ble funnet alvorlig skadde og døde dyr i gruppebur under tilsyn samme dag som varslerne hadde vært der. Ingenting tilsier at de sjokkerende bildene til varslerne ikke er fra den aktuelle farmen.

Annonse

Nationens kommentator legitimerer selv lovbrudd når han skriver at «Der 7000 dyr holdes, vil det finnes syke, døde og skadde dyr. Mattilsynet vet dette. Det er derfor det har vært på tilsyn uten å reagere eller anmelde». Men Mattilsynet har reagert med vedtak mot den aktuelle minkfarmeren, senest i høst.

Og enda viktigere: At det å drive stort er en unnskyldning for å drive dårligere, finner ingen støtte verken i forskrifter eller dyrevelferdsloven. Bårdsgård avslører en holdning til dyrs egenverdi og dyreeiers ansvar som de fleste bønder heldigvis tar avstand fra.

Så klart oppstår det skader når en holder mange dyr, særlig burhold av rovdyr med sterke jaktinstinkter. Mattilsynet og en rekke andre fagmiljøer har uttalt at dyras behov ikke kan tilfredsstilles i bur. Driftsformen skaper i seg selv sår og skader. Derfor burde den vært avviklet. Men det er dyreeiers ansvar selv, eller ved hjelp av nok ansatte, å oppdage sår og skader, behandle dem, og om nødvendig avlive. Mink med væskende eller blødende sår skal i sykebur.

Driver du en farm med flere tusen dyr, har du vær så god å sikre forhold og rutiner for å kunne gi dyra individuelt tilsyn, også utover tekniske minstekrav om det trengs. Dersom det ikke er mulig, skal du ikke ta på deg det ansvaret for dyra. Loven beskytter dyra som enkeltindivid.

Neste artikkel

Redusert straff for utsultede storfe