Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norske barn fortjener verdens beste skole

Tidlig innsats og flere kvalifiserte lærere i skolen er tydelige satsingsområder, skriver Roy Steffensen (Frp), leder av Utdannings- og forskningskomiteen.

Barna skal få hjelp tidligst mulig i skolen, skriver Frps Roy Steffensen. Foto: Frank May / NTB scanpix

Stortinget har nå vedtatt å innføre en plikt for skolen til raskt å gi egnet intensiv opplæring til i barneskolen som står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving eller regning. Forslaget er en tydeliggjøring av skolens plikt til tidlig innsats. Vi i Frp er glade for denne tydeliggjøringen. Det er en stor fordel for barna at de får hjelp tidligst mulig, og det er økonomisk lønnsomt å gi ekstra hjelp til å lese og skrive de første årene på barneskolen, heller enn å vente til tenårsalderen.

Annonse

Penger brukt på tidlig innsats er en investering vi kan få tilbake om 20 år i form av reduserte dagpenger, arbeidsmarkedstiltak og arbeidsledighetstrygd.

Den viktigste enkeltårsaken til frafall i skolen er svake faglige ferdigheter fra grunnskolen. Det er der grunnlaget for læring og utvikling legges. Det viktigste først er et godt motto. Nå prioriteres tidlig innsats innen lesing, skriving og regning. Disse fagene er grunnlaget for alle andre fag. Mestrer man ikke basis kommer man ikke noen vei. Tidlig innsats og flere kvalifiserte lærere i skolen er tydelige satsingsområder.

Under denne regjeringen har vi brukt 1,3 milliarder kroner for å øke lærertettheten, og det er iverksatt en historisk etterutdanningssatsing for lærerne.Dette er tiltak som vil gi gode resultater på sikt. Norske barn fortjener verdens beste skole. Det skal de få med Frp i regjering.

Neste artikkel

Måten vi teller bjørn på i Norge er for tilfeldig, mener Bondelaget