Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norge trenger et sjøpoliti

Politinærvær på bølgene er avgjørende for sikkerheten, skriver leserbrevskribenten. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB Scanpix
Politinærvær på bølgene er avgjørende for sikkerheten, skriver leserbrevskribenten. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB Scanpix

Vi har i løpet av denne sommeren fått mange bekymringsmeldinger om at politiets innsats på sjøen går ned. Kontrollaktiviteten til sjøs på fart og promille er den laveste på 9 år.

Til tross for at politiet er tilført betydelige ressurser går aktiviteten ned.

Ifølge Politiets Fellesforbund Vest er det i Hordaland, stor tetthet av fritidsbåter, kun satt av to båtoperatører denne sommeren som utelukkende skal drive med sjøtjeneste, mot 12 tidligere. I flere politidistrikt har de ikke egne politibåter og må låne fartøy om det skjer en alvorlig ulykke til sjøs.

Fra 2015 til 2016 gikk antall kontroller til sjøs ned fra 10.800 til vel 6700, en nedgang på 43 %. Også politikere har pekt på at beredskapen fra politiets side er for dårlig. I dag er det politimesteren i hvert politidistrikt som avgjør om sjø-tjeneste prioriteres.

Sjøpolitiets samfunnsoppgaver er sjøsikkerhetsinnsats, kriminalitetsbekjempelse, bistand og beredskap. Med politiet til stede, blir det tryggere å ferdes. Farten går ned og adferd endres. Det kommer klart til utrykk når politiet er synlig på veien.

Annonse

Renate Klev, som har fast vakt på politibåten i Mandal gjennom denne sommeren, sier i et intervju på nettsiden til Politiets Fellesforbund: «Det er viktig at politiet er på sjøen for å forebygge at det skjer alvorlige hendelser. Det er stor båttrafikk her i sommermånedene. Hvis vi ikke er til stede der folk ferdes så gjør det noe med oppdagelsesrisikoen og holdningene til folk. Vi har hatt en rekke ulykker med tragisk utfall her i regionen tidligere, og det vil vi prøve å unngå.»

Polititjeneste på sjøen er et godt forebyggende tiltak for å unngå ulykker til sjøs. Uønsket og farlig adferd dempes, og sikkerheten for det brede publikum blir godt ivaretatt.

Kongelig Norsk Båtforbund forslår at vi får et utrykningspoliti til sjøs. Vi må tenke annerledes og få på plass et UP med egne ressurser, slik at dette samfunnsoppdraget kan løses på en bedre måte. Så enkeltpolitimestre ikke kan prioritere vekk denne viktige tjenesten, og vi får båter og mannskaper som er tilpasset nødvendig kontroll og beredskap. KNBF er opptatt å få ned antall dødsfall til sjøs. Rundt 30 personer dør på sjøen hvert år. Dette er altfor høyt. Antall dødsfall er 6 ganger så høyt som i nyttetrafikken. Antall dødsfall på sjøen holder seg stabilt og har ikke den halveringen som vi har sett på veien. Og erfaringene fra UP i 2017 på vei er at flere blir tatt og at antall omkomne går ned.

KNBF ønsker en politibåttjeneste som styrer seg selv, uavhengig av regionale prioriteringer.

Neste artikkel

Helsen til hjortevilt betyr mye for meg og deg