Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norge skal fortsatt være en maritim stormakt

Vi jobber for at Norge fortsatt skal være en verdensledende sjøfartsnasjon. Vi fører en aktiv maritim politikk og har gjennomført en rekke tiltak for en sterk maritim næring med norske sjøfolk på norske skip.

Senterpartiets Geir Pollestad og Magnus Heunicke fra det danske Socialdemokratiets skriver at dagens regjering bedriver sosial dumping på sjøen. I år bruker vi over to milliarder kroner for å sikre norsk maritim kompetanse, og for å sikre flest mulig norske sjøfolk på skip med norsk flagg. Den maritime politikken bør ikke bygges på et øyeblikksbilde, men på behovet for forutsigbare og langsiktige rammebetingelser.

Det er bred enighet i den maritime klyngen om at praktisk erfaring fra sjøen har mye å si for konkurranseevnen til norsk maritim industri og tjenesteleverandører. Derfor er regjeringen opptatt av å sikre arbeidsplassene til norske sjøfolk.

Annonse

Vi trenger et verktøy for å måle utviklingen og virkningen av politikken vår. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det totalt jobber nesten 20.000 nordmenn på norske skip i dag. Antallet har holdt seg relativt stabilt de siste årene, til tross for at næringen har opplevd krevende tider i kjølvannet av krisen i oljebransjen. Dette viser at regjeringens maritime politikk har fungert, men også at norsk maritim næring har tatt behovet for omstilling på alvor.

Regjeringen er opptatt av at endringen for utenriksferger ikke skal ha negative konsekvenser for nordiske sjøfolk eller bidra til "et kappløp mot bunnen". Jeg mener at endringen vi legger opp til ikke bidrar til dette – den vil sikre internasjonalt konkurransedyktige rammevilkår for norske skip.

Så er jeg opptatt av å følge nøye med på utviklingen fremover og mulige konsekvenser i både Norden og Europa. Jeg vil være spesielt oppmerksom på om tiltakene som nå gjennomføres i Norge fører til politikkendringer i våre naboland.

Neste artikkel

Viktig seier for norske sjøfolk