Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norge må beholde energimakten

Kontrollen med vår viktigste evigvarende ressurs behandles som en småsak i Stortinget.

Tømmes? Zakariasdammen i Tafjord kan bli styrt fra EU, skriver innsenderen. Foto: Vidar Iversen.
Tømmes? Zakariasdammen i Tafjord kan bli styrt fra EU, skriver innsenderen. Foto: Vidar Iversen.

I NRKs Norge i dag mandag 6. november hørte vi at det er så mye vann i elvene at vannmagasinene er nesten fulle landet rundt. Vanligvis pleier prisene å gå opp når det nærmer seg vinter, men i år vil antagelig prisstigningen bli svak siden magasinene er så fulle. Lavere priser for forbruker, lavere priser for industrien. Men vil det fortsatt kunne være slik?

Vil Norge selv kunne regulere og sette strømprisene om Norge er tilknyttet EUs energibyrå ACER? Kan norske myndigheter på selvstendig grunnlag regulere markedet sjøl om vi tilknyttes ACER? Dette og andre spørsmål bekymrer oss...

Olje- og energiminister Terje Søviknes forsøker å berolige leserne med at NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) skal samarbeide med ACER om gode løsninger. ACER skal ikke bestemme hvilken vei strømmen skal gå i kablene, men "i visse tilfeller” kan ACER løse uenighet mellom nasjonale energireguleringsmyndigheter dersom dette oppstår. Jeg er ikke beroliget.

Søviknes er også glad for at NVE har "en plass ved bordet i ACER". Jeg skal være ærlig - heller ikke dette beroliger meg.

Nei til EU er bekymret for at en tilknytning til ACER er første skritt på å skli inn i EUs energiunion.

Regjeringen mener at suverenitetsavståelse til EUs energibyrå kan behandles med simpelt flertall, fordi det ikke er ACER som setter vedtak ut i livet, men den nyopprettede Reguleringsmyndighet for energi (RME). Men hvem er det som bestemmer?

Annonse

ACER fatter vedtak, så kopierer EFTAs overvåkningsorgan ESA vedtakene og sender dem til RME som kopierer kopiene. Slik det står i klartekst i St.prop. 5L side 26: Artikkel 37 nr. 1 (d) fastsetter at reguleringsmyndigheten skal følge og gjennomføre rettslig bindende vedtak fra ACER eller kommisjonen.

RME skilles ut fra NVE og blir mer uavhengig enn Nobelkomiteen. Det lovfestes at norske myndigheter ikke kan instruere RME, det lovfestes egen post i statsbudsjettet og organet skal ha en leder som ikke kan avsettes. Klageadgangen går fra departementet til et like uavhengig klageorgan. Her fjernes enhver politisk styring. Dette vil rett og slett være EU og ACERs forlengede arm inn i Norge.

Om dette ikke er å avgi suverenitet etter Grunnloven, hva er det da? Vi snakker om å avgi kontrollen med vår viktigste evigvarende ressurs, fossefallene. Vi snakker om det skal være mulig å bevare vår kjerneindustri. Vi snakker om strømpris og forsyning i et kaldt langstrakt land.

Så skal dette behandles som en småsak med simpelt flertall i Stortinget. Har vi glemt at det bare er tre år siden vi feiret Grunnlovens 200-års jubileum?

Neste artikkel

Melkebønder i EU mener jordbrukspolitikken er feilslått – ber om kursskifte