Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

NOAHs raid mot husdyrhold

Organisasjonen angriper ikke bare pelsbønder, men alle dyreholdere.

Får kritikk: Siri Martinsen. Foto: nyebilder.no
Får kritikk: Siri Martinsen. Foto: nyebilder.no

Med overskriften «Ingen ro før burene er tomme» i OA 23. oktober er Siri Martinsen fra dyrevernorganisasjonen NOAH for dyrs rettigheter igjen på banen med sitt angrep på pesdyrnæringa. Men det er ikke bare pelsdyrnæringa NOAH vil avvikle. Jeg er enig med Sigbjørn Kirkebøen som i sitt innlegg i Nationen 24. oktober skriver at «NOAH har et åpenbart mål om å få slutt på alt husdyrhold i jordbruket, og at dyr skal likestilles med oss mennesker.»

Og han henviser til NOAhs nettside hvor en kan en lese: «Vi vil ha en verden hvor dyr er likeverdige medskapninger, dyr skal ikke drepes for kjøttets skyld, eller for menneskenes interesser.»

Hvis dette skal forstås bokstavelig må alle dyr få leve til de dør, enten av alderdom, ulykker eller sjukdom. Og hvis dyrene skal sidestilles med mennesker må de jo få egne gravplasser med oppsatte gravstøtter hvor det blir inngravert navn, fødselsår og dødsdato.

Siri Martinsen skriver bl.a.: «Hvert år stiller tusenvis av mennesker opp over hele landet for å vise at vi bryr oss om dyrs velferd og rettigheter.» Det Martinsen mener, er å avvikle, ikke bare pelsdyrnæringa, men alt dyrehold i landbruket, for dyr skal ikke drepes for kjøttets skyld.

Annonse

De eneste individene Siri Martinsen aksepterer at kan drepe sine medskapninger for kjøttets skyld er ulv og andre store kjøttetende rovdyr. For disse får hun aldri nok av, og for henne er disse høyt hevet over dem som sysler med husdyrhold. De produserer jo bare mat, og det får man jo kjøpt på «super’n».

Det er skremmende å være vitne til en organisasjon som bevisst bygger opp en hatstemning mot dem som gjør noe av det viktigste i verden, nemlig å produsere mat.

Neste artikkel

Den besværlige ammekua