Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nei til oljeboring i Lofoten

Fremtidens jobber må ligge i fornybare ressurser, skriver Einar Friis-Olsen.

Oljeutvinning: Helst ikke i Lofoten. Foto: Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Myndighetene i Norge vurderer å foreta en konsekvensutredning av en mulig oljeboring i Lofoten. Dette er mange sterkt imot og det av gode grunner.

For det første har Lofoten natur av internasjonal viktighet. Med verdens største kaldtvanns korallrev og torskebestand, er havområdet utenfor Lofoten helt unikt. Her finnes verdens største forekomster av torsk som kommer til Lofoten for å gyte. Og nå har fiskeegg vist seg å være enda mer sårbare for oljesøl fra små forekomster enn det man tidligere hadde trodd. I tillegg finnes i dette området noen av Europas største sjøfugl kolonier som også kan bli truet.

Blir det satt i gang oljeboring, er det stor fare for at disse naturverdiene kan trues av oljesøl. En rekke forskere har konkludert med at oljeleting kan ha katastrofale følger for livet i havet ved Lofoten, fordi man først må lokalisere oljen. Dette innebærer blant annet seismikkskyting, som skremmer fisken og dreper store mengder plankton.

Ifølge Norges havforsknings institutt blir mengden fisk i områdene med seismikkskyting redusert med 50-80 prosent. Dette påvirker mengden fisk som fiskerne får og deres inntekter kan bli kraftig redusert.

Annonse

Frp og Høyre sier at oljeboring vil gi flere arbeidsplasser til folk. Men hvis en oljeulykke skjer, vil dette føre til store følger for fiskerne som bor der og tjener til livets opphold via fiske. Ingen av partene vil tjene noe på dette.

Derfor mener jeg at fremtidens jobber må ligge i fornybare ressurser, oljen er bare en kortsiktig løsning, derfor må vi satse på de fornybare og naturvennlige ressursene.

Norge har underskrevet Parisavtalen om reduksjon av klimagass utslipp, men satsing på olje vil ikke minske, men derimot øke klimagass utslippene. Derfor må vi si nei til konsekvensutredning og oljeboring ikke bare i Lofoten, men også Vesterålen og Senja.

Neste artikkel

Klippfiskprodusentane manglar råstoff