Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nei og nei, Elvestuen

Bern-konvensjonen og stortingsvedtak følges ikke opp.

 Logisk: Færre dyr på beite betyr færre ulvedrepte dyr. Foto: Sindre Leganger
Logisk: Færre dyr på beite betyr færre ulvedrepte dyr. Foto: Sindre Leganger

Statsråd Elvestuen skriver i Nationen at "Denne regjeringen fører en rovviltforvaltning som nettopp er i tråd med internasjonale konvensjoner, naturmangfoldloven, rovviltforlikene fra 2004 og 2011 og stortingsflertallets ulvevedtak i 2016." KLD har en sterk definisjonsmakt, men jeg mener det kan svares nei, nei og nei på alt det henvises til!

Bernkonvensjonen sier at miljøpolitikk skal være balansert opp mot en rekke hensyn, bl.a. næring, kultur og lokal forståelse for den politikken som føres. Den advarer mot den konfliktorientering som preger norsk rovviltforvaltning og er legitimerer absolutt ikke at rettigheter beslaglegges, næring fortrenges og kulturelle livskvaliteter ødelegges slik norsk politikk gjør. Norge bryter Bern-konvensjonen på en rekke punkter.

Norge bryter Bern-konvensjonen på en rekke punkter.

Statsråd Elvestuen påstår at man følger Stortingets mange rovviltforlik. Det har man aldri gjort! Stortinget har aldri vedtatt å fjerne næringsgrunnlag og livskvalitet. I ulvesona er rettigheter konfiskert, uten kompensasjon. Etter ulveforliket i 2016 har vi konsekvent ligget langt over bestandsmålet. Stortinget sa tydelig at når bestandsmålet er nådd, så er Stortingets vedtatte bestandsmål det overordnede vedtak. Men statsråd og byråkrati fortsetter å problematisere uttak innenfor sona som om ulvesona er et reservat. Stortinget var tydelige på at ulvesona IKKE skal bli et reservat.

Statsråden avslutter fornøyd sitt innlegg med følgende: "Vi har gode erstatningsordninger for å kompensere for tapene."

Nei, og det vet du inderlig godt statsråd Elvestuen, vi har ingen erstatningsordning for at rettighetene går tapt. Så lenge bonden orker å lete etter ihjelrevne sauer får han en viss erstatning, men den dagen han gir opp, er rettighetene konfiskert. Og, det er derfor tapene har gått ned.

Enkeltmennesket og dets rettigheter har ingen plass hos statsråden. Slikt har ikke hatt noen plass i KLD på lang tid. At Høyre og FrP sanksjonerer det og lar det befeste seg, er ganske utrolig!

Neste artikkel

Dyrevelferden lider under Mattilsynet