Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Naturvernforbundet har løsningen

Slutt med sau og begynn med ammeku, da er problemet løst. Skal ulven sette standarden for hva slags husdyr bøndene skal livnære seg av i framtida?

sverige
sverige

I Østnytt mandag 7. mai, hørte vi at Naturvernforbundet hadde invitert til seminar på Hamar for å dempe konflikten om ulv og beitedyr. Og der hvor ulven gjør det umulig å drive med sau mener Thomas Cottis, Arnodd Håpnes og Silje Ask Lundberg at ammeku er løsningen. Men er de ikke klar over at ulven like gjerne tar storfe som sau, og hva med kalvene til ammekyrne?

Jeg har sett på en film fra Canada hvordan ei elgku prøvde å forsvare kalven sin mot to ulver til ingen nytte. Først drepte de kalven, og senere kua. Og i likhet med at ulven tar voksne elger er voksne naut heller ikke noe problem. Men ulvene nøyer seg ikke bare med å ta bare det de eter, men opptrer også som lystmordere. Det ligger som regel strødd med dyrelik der de har herjet.

Det høres så enkelt ut å gå over fra sau til ammeku. Men er de klar over hva det vil koste bygningsmessig? Det er ikke bare å begynne med ammekyr i eldre sauehus. Og mener de at det er ulven som skal sette standarden for hva slags husdyr den enkelte bonde skal livnære seg med?

I nationen onsdag 9. mai er det en reportasje med overskriften, "Legg ned etter ulveangrep", hvor sauebonde Johan Lundgren på Moldstaberg i Sverige sier at han legger ned sauedriften fordi de ikke lenger å orker å plukke flere lik. Forrige onsdag ble over 60 av Lundgrens sauer og lam drept av ulv, i følge reportasjen. Så det er ikke bare Norge som har problemer med ulv og beitedyr. Dette gjelder alle land hvor det finnes ulv, og hvor husdyrbøndene er avhengig av å bruke utmarka til beite for sine husdyr. Representanter fra forskellige verneorganisasjonen forteller oss stadig at andre land takler dette med ulv/beitedyr så mye bedre en oss her på berget, men det er bare oppspinn.

Annonse

Og har ikke Naturvernforbundet fått med seg at ulv og beitedyr aldri kan leve i fredelig sameksistens? Det finnes ikke dyr i Norge som er for store for ulvekjeften.

Det finnes ikke dyr i Norge som er for store for ulvekjeften.

Jeg tror neppe noen fra Naturvernforbundet har noe å belære folk som har levd med denne ulveterroren i flere tiår, om hvordan de skal fotholde seg til disse massemorderne. Alle med litt praktisk vett vet at eneste måten å få slutt på denne konflikten er å gjøre som de ble tvunget til på 1800-tallet, å utrydde problemet.

Jeg hørte aldri at noen savnet ulven alle årene den var borte fra vår fauna. Etter at den med WWFs hjelp ble reetablert i Skandinavia sist på 1900-tallet har den bare skapt fortvilelse og uhygge for mange som driver med beitedyr. Og jeg kan ikke begripe hva det har med naturvern å gjøre å ønske en dyreart i vår fauna som bare forsøpler naturen med massakrerte dyrekadaver?

Hvis Naturvernforbundet ønsker en roligere ulvedebatt må de legge seg på en helt annen linje enn hva de hittil har vist, og slutte å framsnakke ulven ved enhver anledning, men først og fremst høre på dem som som har levd med denne ulveterroren gjennom tiår. Så lenge det finnes ulv i våre beitmarker som setter grenser for utnyttelsen av disse verdifulle utmarksresursene tar ulvedebatten aldri slutt.

Neste artikkel

Svenske myndigheter vil felle tre ulveflokker nær grensen