Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nationen tar feil om fysisk aktivitet

4. desember ble flertallet for en time fysisk aktivitet i skolen feiret på Stortinget. Kjersti Toppe t.v., Aps Ingvild Kjerkol i midten og Olaug Bollestad fra KrF t.v. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
4. desember ble flertallet for en time fysisk aktivitet i skolen feiret på Stortinget. Kjersti Toppe t.v., Aps Ingvild Kjerkol i midten og Olaug Bollestad fra KrF t.v. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Nationen går på lederplass kraftig ut mot forslaget om å sikre alle elever en times daglig fysisk aktivitet i løpet av skoledagen. De mener forslaget er en form for detaljstyring av lærerne som politikerne må holde seg unna. Nationen tar feil. Det er en overordnet viktig prioritering å sørge for barns fysiske helse. Vi må ha en skole som bygger opp under det, og som bidrar til å forebygger sosiale helseforskjeller.

Senterpartiet som er forslagsstillere, har aldri sagt at dette ikke vil koste penger. Men vi vil ikke at dette skal løses gjennom en gymtime ekstra. Vi viser til Drammen kommune, som allerede har innført dette for alle sine elever innenfor dagens skole og timetall. Det er gode erfaringer også i andre kommuner og fylker, blant annet i Sogn og Fjordane.

Det viser seg at det er fullt mulig å få på plass en times fysisk aktivitet hver dag ved å organisere skoledagen litt annerledes, en liten utviding av skoledagen og ved at elevene er fysisk aktive i friminuttene. Så hva venter vi da på?

Mattelæreren skal selvsagt få være mattelærer. Men kanskje han eller hun enkelte dager må avgi litt tid til fellesprosjektet fysisk aktivitet. Til gjengjeld vil elevene få bedre helse, bli mer konsentrerte og skoledagen blir mer interessant. Det er ikke snakk om å detaljregulere hvordan dette skal løses lokalt i de enkelte fagene – det må selvfølgelig bli opp til lærernes profesjonelle skjønn ut ifra behovene i den enkelte klasse.

Annonse

Selvfølgelige skal Stortinget lytte til lærerne. Derfor går forslaget som skal debatteres i Stortinget 7. desember ut på å be regjeringen utrede en sak for Stortinget om en slik ordning. Lærernes innvendinger og krav for at dette skal kunne realiseres, må bli en del av denne saken.

Flertallet i helse- og omsorgskomiteen har gjort et sterkt «viljesvedtak» for reduserte sosiale helseforskjeller i Norge. Det 15 år etter at Senterpartiet fremmet forslaget om én times fysisk aktivitet i skolen i Stortinget for første gang. For vi kommer ikke utenom skolen som forebyggingsarena om vi mener noe med folkehelsepolitikken. Der når vi alle barn, uansett bakgrunn.

Den største helseutfordringen vi har, er at helse er helt bundet opp mot inntekt og utdanningsnivå. Et flertall i helse- og omsorgskomiteen tar nå denne folkehelseutfordringene på alvor, og vil gi alle elever samme muligheter. Også når det gjelder helse.

Neste artikkel

Skolen er et pengesluk – og en uunngåelig investering