Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Når pengeboka bestemmer

Medlemmer: I Kystfiskarlaget står prinsippet om at et medlem har en stemme fast. Foto: NTB scanpix

Fiskebåt er i utgangspunktet en likestilt gruppeorganisasjon med fylkesfiskarlagene i Norges Fiskarlag. Imidlertid - når storrederne samles til årsmøte blir det slått på stortromma og møtet blir pompøst arrangert på et fasjonabelt hotell nært sentrum for politikk og finans. Det begynner å bli regelen at regjeringen er representert med statsministeren, finansministeren og selvsagt fiskeriministeren samt et titalls toppbyråkrater. Innslaget av viktig gjester overstiger langt gruppens totale medlemstall. Gjestene har alle takke ja til invitasjonen. De kommer dit for å lytte til hva "fiskerinæringen" mener.

Ingen andre gruppeorganisasjoner i Fiskarlaget kan regne med et så storfint innslag av prominente gjester. Ikke en gang landsmøtet i Norges Fiskarlag kan regne med noe sånt. Det er ingen tvil om at Fiskebåt overstyrer Fiskarlaget på bekostning av interessene til det brede lag av medlemmene i Fiskarlaget.

Fiskarlaget gjennomgår i disse dager sin organisasjonsstruktur. Fiskebåt kommer ganske sikkert ikke til å akseptere at deres maktposisjon blir likestilt med de andre gruppeorganisasjonene. Fiskebåt har allerede lenge argumentert for at innflytelsen de bør ha i Fiskarlaget må være i samsvar med det de betaler inn til Fiskarlaget. Det vil bety økt dominans til Fiskebåt, uavhengig av hvor mange medlemmer de har.

Annonse

Kystfiskarlaget ville aldri kunnet ordnet sitt medlemsdemokrati tuftet på en slik tankegang. Vi har medlemmer, som gjennom fartøykontingenten, tidvis betaler et litt større kronebeløp i kontingent enn andre medlemmer, men prinsippet om et medlem en stemme står fast.

Neste artikkel

Kvinne er kvinne verst