Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Når ammekyr angriper

Norske kjøttfeprodusenter vil gjerne samarbeide med friluftsfolk om å gjøre utmarka trygg for alle.

Denne kua ble avlivet etter å ha angrepet en åtti år gammel kvinne som døde av skadene. Foto: Yngve Brox Guldbjørnsen / NTB Scanpix
Denne kua ble avlivet etter å ha angrepet en åtti år gammel kvinne som døde av skadene. Foto: Yngve Brox Guldbjørnsen / NTB Scanpix

Tyr, avls- og interesseorganisasjonen for kjøttfeprodusenter i Norge, synes det er beklagelig med de svært uheldige episodene som har vært med ammeku og turgåere den siste tiden. Vi ønsker en dialog med friluftlivets organisasjoner velkommen.

I forkant av årets beitesesong kjørte Tyr en informasjonskampanje. Ved hjelp av våre fylkeslag fikk vi innlegg i lokale aviser over hele landet, vi benyttet vår egen nettside og ikke minst sosialemedier aktivt. Blant annet ble det produsert en informasjonsfilm om hvordan en bør opptre om en møter en ammekuflokk. Denne filmen nådde 101.410 enheter via facebook, og ble delt av alle våre samarbeidspartnere som Nortura, Animalia og Felleskjøpet.

"Tyr ønsker diskusjoner med friluftlivets organisasjoner velkommen, men vil understreke viktigheten av at vi kan benytte utmarka til beitedyr."

Annonse

Likevel ser vi at det kan være en utfordring å nå publikum utenfor landbruksfamilien. Tyr ønsker diskusjoner med friluftlivets organisasjoner velkommen, men vil understreke viktigheten av at vi kan benytte utmarka til beitedyr. Dette er en helt unik måte å produsere mat på. Ammeku med kalv og sau, er de husdyra som i størst grad kan nyttegjøre seg denne ressursen, - og veldig mange husdyrprodusenter baserer hele sitt husdyrhold på denne muligheten. Beiteretten er unik og ekstremt viktig for en bærekraftig matproduksjon i Norge.

Beitende dyr i utmarka bidrar også til å holde stier, ferdselsårer og det generelle kulturlandskapet åpent. Denne verdien må ikke glemmes. Så er det et faktum at det norske folk har et mye fjernere forhold til husdyr generelt enn for bare noen ti år siden. Dette gjør at den menige manns kompetanse om hvordan en opptrer i nærheten av for eksempel en flokk med ammekyr, kan forbedres. Det vil gjerne Tyr bidra til.

På NRKs nettsider kan vi lese at det skal gjennomføres samtaler mellom Norges Bondelag og Friluftslivets organisasjoner, Tyr forutsetter at vi blir invitert til disse samtalene og vi bidrar gjerne.

Neste artikkel

Prognose: Ventar aukande overskot av gris og svikt i salet av lam